Home

Achtergrond

'Productieregeling voor zuivelbedrijven in 2015'

Zuivelbedrijven kunnen per eind maart 2015 niet meer om een bedrijfsgewijze productieregeling heen.

Dat zei directeur-generaal landbouw van de Europese commissie Lars Hoelgaard op de jaarvergadering van de Duitse zuivelindustrie. "Het kan niet zo zijn, dat elke boer zoveel melk kan produceren als hij wil," zei hij. "De verwerkers zullen de leverantievolumes contractmatig vast moeten leggen", aldus de hoge ambtenaar, die daarbij onder meer denkt aan de mogelijkheid van een tweeprijzensysteem. Daarbij komen er aparte prijzen voor 'quotummelk' en voor 'surplusmelk', ofwel A- en B-melk, zoals ze in de wandelgangen worden genoemd.

Hij ventileerde die visie op de jaarvergadering van de Duitse zuivelfederatie Milchindustrie-Verband (MIV) in Bremen. Hoelgaard noemde het verder 'pervers' dat de veehouders op prijsdalingen hebben gereageerd met een verhoging van de productie. Tevens constateerde hij dat de consument niet van de prijsdalingen heeft geprofiteerd. "Het geld is bij de verwerkers blijven hangen, niet bij de handel."

Topman Cees 't Hart van FrieslandCampina legde de nieuwe strategie van zijn bedrijf uit aan de Duitse collega's. FrieslandCampina wil met route 2020 verder groeien en betere marges maken. 't Hart wees daarbij op een aantal vreemde situaties in de zuivelsector, zoals het gegeven dat magere zuivel nog steeds goedkoper is dan volvette zuivelproducten. Dit terwijl magere zuivel gezien de nadruk op gezondheid en de campagnes tegen overgewicht bij burgers, juist duurder zou moeten worden dan volle zuivel. Hier moet volgens hem dus een marketingslag worden gemaakt.

Bij de discussie over de groeistrategie maakte 't Hart duidelijk dat FrieslandCampina niet alleen organisch wil groeien, maar ook denkt aan overnames van bedrijven. Daarvoor zijn voldoende mogelijkheden, zei de topman van het zuivelconcern. De oorlogskas van FrieslandCampina is volgens hem goed gevuld. De reserves zijn weer aangevuld en ook anderszins is genoeg geld in kas.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.