Home

Achtergrond

Producenten van zoetwaren: meer quotumsuiker

De Duitse producenten van zoetwaren hebben de Europese Commissie gevraagd het suikerquotum te verruimen.

De zoetwarenproducenten stellen dat er een tekort aan suiker is ontstaan in de EU. "De Europese suikermarkt is helemaal schoon geveegd", meldt de BOGK, de Duitse koepelorganisatie van verwerkers van fruit, groenten en aardappelen.

Ook de import kan de behoefte niet dekken, omdat er maar een kleine hoeveelheid zonder heffing in de EU kan worden ingevoerd. Volgens de BOGK moet voor de overige importsuiker een flinke heffing worden betaald. "Daardoor kan importsuiker van de wereldmarkt niet concurreren in de EU."

De verwachting is dat de Commissie binnenkort de importheffing gaat verlagen, vanwege het geringe verschil tussen de suikerprijs op de wereldmarkt en die in de EU. Maar een daling van de heffing is onvoldoende, vindt de BOGK. "De verhouding tussen prijs en kwaliteit van de importsuiker is niet altijd gunstig voor de Europese verwerkers. Zij verwerken liever Europese suiker."

In de EU ligt een voorraad van 350.000 ton suiker die niet voor consumptiedoeleinden mag worden verwerkt, omdat de suiker boven het quotum is geproduceerd. De Commissie heeft onlangs het exportquotum met 350.000 ton verhoogd naar 1 miljoen ton, constateert de BOGK. "Dit is absurd gezien het tekort aan quotumsuiker in de EU. Wij willen dat die suiker beschikbaar komt voor de verwerkers in de EU."

Of registreer je om te kunnen reageren.