Home

Achtergrond

Preventie levert landbouw geld op

Overstromingen in België veroorzaakten voor 180 miljoen euro schade. Deels ligt oorzaak in het lage humusgehalte, menen Jeroen Watté, Bram Moeskops en Leen Laenens.

Met meer dan 30 procent bebouwde oppervlakte, is waterbeheersing in België geen sinecure. Jaren gedoogbeleid qua ruimtelijke ordening maken de oefening nog moeilijker. Bij piekdebieten is het dweilen met de kraan open. Het is dan ook van groot belang dat de grootste oppervlaktes beter het water doorlaten. Daar begint de trapsgewijze aanpak, zoals minister Schauvliege uit de doeken deed. Toch blijken onze landbouwbodems daartoe onvoldoende in staat. Ze zijn dat bovendien steeds minder, omdat de humus in de landbouwbodems stelselmatig verminderd is en steeds zwaardere machines de ondergrond vastrijden.

De bestaande erosiebestrijding wordt al te vaak opgevat als dure symptoombestrijding (zoals waterbekkens), terwijl een brongerichte aanpak – zorgen dat het water op de akkers zelf doorsijpelt – een algemene win-win situatie zou kunnen betekenen. Cruciaal daarbij is meer humus in de grond. Een gezonde bodem, met voldoende humus en een goed bodemleven, kan water zowel opslaan als doorlaten. De eenzijdige bemesting en het veelvuldig gebruik van pesticiden dragen daar zeker niet toe bij. Veel beter is om het bodemleven te voeden met compost of houtsnippers en bodems minder om te ploegen. Daarnaast is ook een goede bodembedekking van belang, gecombineerd met de aanwezigheid van bomen, om water nog meer tegen te houden en te laten insijpelen.

De Vlaamse overheid besliste alvast om vanaf 2011 investeringssteun te geven voor meer bomen in de akkers. We durven hopen dat de minister het bodemleven en de diensten die het de maatschappij verschaft uit de marginaliteit haalt en naar waarde schat.

Jeroen Watté is medewerker van Wervel (Belgische werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw), Bram Moeskops werkt bij de Vakgroep Bodembeheer aan Universiteit Gent en Leen Laenens is directeur van Bioforum Vlaanderen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.