Home

Achtergrond

Polen bij tuinder in dienst

Een tuinder heeft volgens de rechtbank Breda een aantal Polen in dienst. Gevolg: de naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen is terecht opgelegd.

De opgelegde boete wordt echter wel verminderd.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Breda de volgende:

Belanghebbende exploiteert een tuindersbedrijf. De inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd in verband met Poolse arbeiders.

De rechtbank leidt uit de stukken van het geding af dat belanghebbende verzekeringen heeft afgesloten en betaald voor de Polen. De rechtbank acht aannemelijk dat belanghebbende hierover onjuiste informatie heeft verstrekt om te verdoezelen dat de Polen bij haar werkzaam waren en dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen haar en de Polen.

Dat sprake is van een dienstbetrekking vindt voorts bevestiging in het gegeven dat de Polen niets hoefden te betalen voor huisvesting bij belanghebbende. Omkering van de bewijslast dient te volgen. Belanghebbende slaagt er niet in aan te tonen dat de uitspraak op bezwaar onjuist is en de inspecteur heeft een redelijke schatting gemaakt. De boete wordt op grond van overschrijding van de redelijke termijn verminderd. Het beroep wordt vervolgens gedeeltelijk gegrond verklaard.

Meer informatie: rechtbank Breda 7 april 2010, 07/02233, LJN BM6232

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.