Home

Achtergrond 2 reacties

Pokerspel rondom aardappel

Fritestelers van agrico zijn boos over de overgang naar aviko. maar waar is nedato?

Veel fritesaardappeltelers die lid zijn van coöperatie Agrico zijn boos. Hun coöperatie heeft de friteshandelsactiviteiten verkocht aan Aviko, dochterbedrijf van supercoöperatie Cosun. De boosheid ontrafelend zijn er vier cruciale punten:
- Agrico had alle individuele leden moeten polsen.
Dat kan natuurlijk niet. De ledenraad heeft ingestemd met de overdracht. De kritiek dat de ledenraad vooral uit pootgoedtelers bestaat, snijdt ook geen hout. Dat is al jaren zo en doet geen recht aan integere pootgoedtelers die álle belangen bewaken.
- Het geld dat ik in Agrico heb gestopt, ben ik kwijt.
Ledencertificaten vormen weliswaar vermogen in de dode hand. Maar na 15 jaar wordt dat onder voorwaarden uitgekeerd, tenzij je gestopt bent met je bedrijf. Laat onverlet dat het goed zou zijn als Agrico vermogen op naam zou stellen.
- Het geld dat ik in de fritespool heb gestopt, ben ik ook kwijt.
Agrico heeft in 2006 met de telers besloten een financiële buffer onder de fritespool te leggen om grote prijsschommelingen te voorkomen. Dat inleggeld is een soort verzekeringspremie. Bij de overstap naar een andere verzekeringsmaatschappij claim je ook niet eerder gestort premiegeld.
- De fritesaardappelen in de Agrico-pool die nog niet zijn verkocht, komen nu bij Aviko terecht. En niet, zoals Agrico werkte, bij de hoogste bieder. Fritestelers zijn bang dat Aviko minder zal geven dan in de huidige vraagmarkt mogelijk is. Het zou de ledenraad sieren als deze op dit punt tegemoet komt aan de fritestelers.

Door alle commotie dreigt één aspect te worden vergeten: de al jaren durende inspanningen om te komen tot coöperatieve afzetbundeling bij fritesaardappelen. Dan rijst de vraag waarom afzetcoöperatie Nedato (ook fritesaardappelen) niet aanhaakt bij de overgang van de fritesactiviteiten van Agrico naar Aviko. Of is dit een eerste stap naar uiteindelijk totale krachtenbundeling onder de vlag van Cosun?

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Rob

  Ieder verhaal heeft meerdere kanten. Ik zal alle 4 punten nalopen en daar mijn kant van vertellen.
  1 De ledenraad die bestaat uit een verzameling telers met gemiddeld tot weinig bestuurlijke ervaring wordt midden in de aardappeloogst op een middag overvallen met een presentatie van een bestuur en directie bestaande uit vergadertijgers. Ze hebben maar een paar dagen om te beslissen en mogen met niemand over deze zaak overleggen. In mijn ogen kun je dan geen afgewogen beslissing nemen.
  2 ledencertificaten zijn slechts enkele jaren uitgedeeld en het duurt inderdaad nog 15 jaar voor die worden uitbetaald. Tot die tijd heeft Agrico daar een gratis lening van telers die ze er uit heeft gewerkt. Ook de rest van het eigen vermogen blijft bij Agrico. Vermogen onder andere verdiend met de verkoop van Cela Vita,een 100% consumptie-poot. Het rendement van het eigen vermogen wordt in de toekomst verdeeld onder de overblijvers, oftewel in de uitbetalingsprijs van het pootgoed. Wie zaten ook al weer in de ledenraad?
  3 De gegarandeerde minimumprijs in de pool was het eerste jaar een geweldige PR-stunt. Men garandeerde een minimumprijs van 5ct, maar wist dat in het verleden de pool daar nog nooit onder had gepresteerd. Dit mede dankzij de voorverkoop. Het eerste jaar werd er direct een stevige premie geheven zodat Agrico geen enkel risico meer liep.
  4 Iedereen is het er over eens dat het gebrek aan marktwerking slecht is voor een gezonde aardappel markt. Dit komt deels door de contracten met de fabrieken, maar wat echt funest is, zijn de meelever-contracten. Alle aardappelen boven een bepaalde opbrengst worden meegeleverd voor een nader te bepalen prijs. Onze aardappelen zouden aan de hoogste bieder worden verkocht en zo de beursprijs omhoog kunnen brengen. Nu worden ze in één deal de grootste meeleverpartij ooit die door Avico naar believen kan worden ingezet om de beursprijs omlaag te krijgen.
  Het gaat de meeste telers niet om die laatste cent dit jaar. Het gaat er om dat boeren die nog dachten dat Agrico zou zorgen voor wat marktwerking ze een dolk in de rug stoot. Als wij onze aardappelen in de Avico pool hadden willen hebben, hadden we dat zelf wel gedaan.

  Dat Nedato niet meedoet is logisch. Ze zijn niet gekend in dit onbegrijpelijke besluit. Sterker nog, niemand met verstand van de vermarkting van frites-aardappelen is er aan de verkoopkant in gekend. Was er maar aan één deskundige advies gevraagd, dan was het zover niet gekomen en had men tenminste het huidige verkoopjaar gewoon afgerond.
 • no-profile-image

  jan timmerman

  pokerspel rondom aardappel is niet een goede zaak, maar 1 ding is vgl mij over het hoofd gezien, zo zie ik dat tenminste. de boeren zijn teleurgesteld omdat ze weggestuurd worden bij HUN cooperatie, gewoon afgedankt, omdat ze toevallig friteaardappels teelden. Velen waren al opgestapt ( die hadden wnsch geen cooperatief hart), maar de blijvers hadden wel dat coop. hart, en worden weggestuurd. Men schuift het op de centen, maar mi inziens zit het aan de kant geschoven worden, zonder enige vorm van compensatie, er als dieperliggende reden achter!

Of registreer je om te kunnen reageren.