Home

Achtergrond

Peloton hervinden

Een beklemmende parallel dringt zich op tussen de positie van de Nederlandse melkveehouderij en de spreekwoordelijke patiënt die nu doodziek is, maar volgens de dokter een goed langetermijnperspectief heeft.

Voor de lange termijn staan de Nederlandse melkveehouderij en zuivelsector goed voorgesorteerd in het Europese speelveld. Toch is er voor de korte termijn een vervelend probleem. Het wordt intensief lobbyen bij vooral de andere EU-lidstaten om een keiharde landing van de Nederlandse melkveehouderij te voorkomen.

In de huidige omstandigheden is daar geen ruimte voor. Een ruime meerderheid van EU-lidstaten gunt Nederland (en Denemarken) de ruimte niet om de productie richting 2015 voldoende te kunnen uitbreiden zodat de gedane investeringen tot hun recht komen en quotering niet langer een belemmering is. Nederland betaalt hierbij in zekere zin het gelag voor het feit dat het zich in EU-verband de laatste jaren enigszins heeft losgezongen van de hoofdstroom.

Vroeger was het Nederlandse beleid bijna per definitie synoniem met het EU-beleid, zoals een bestuurder het zegt. Nu is dat niet meer vanzelfsprekend en dat is tegelijk veelzeggend en verontrustend. Ook voor andere aandachtsvelden dan de melkveehouderij.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.