Home

Achtergrond 5 reacties

PZ: 5,5 miljoen euro voor nieuw onderzoek

Het Productschap Zuivel (PZ) gaat vooral onderzoek financieren naar klimaat, kostprijsverlaging en dierenwelzijn.

Voor de periode 2011-2014 is 5,5 miljoen euro beschikbaar. Dat staat in het nieuwe toetsingskader voor kennis- en innovatieactiviteiten.

De Nederlandse melkveesector is de laatste jaren flink in beweging. Door de toenemende wereldvraag naar zuivelproducten en de gunstige omstandigheden (klimaat, ligging en infrastructuur) is de uitgangspositie van de Nederlandse melkveehouders volgens het PZ goed. Maar internationale concurrentie en verdergaande eisen aan de wijze van produceren zijn een bedreiging.

Het budget dat het PZ beschikbaar stelt om de Nederlandse melkveehouderij verder in de goede richting te helpen wordt ingezet via twee sporen. Een spoor is gericht op het optimaliseren van de bedrijfsvoering op de korte en middenlange termijn. Het andere spoor is gericht op de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij op de lange termijn. Wat betreft de projecten voor de korte en middenlange termijn krijgen de thema's kostprijsverlaging, milieu, diergezondheid en welzijn, en voedselveiligheid en kwaliteit prioriteit. Voor de lange termijn staan de onderwerpen energie en klimaat, koe centraal, landschap en milieu, en markt en ondernemersschap op het wensenlijstje van het productschap.

Opvallend is het streven naar de laagste uitstoot van methaan per kilo in Nederland geproduceerde melk in Europa. Deze doelstelling is eerder door de sector onderschreven in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Om dit te bereiken wordt ingezet op de ontwikkeling van veevoer en voerstrategieën die leiden tot een lagere methaanemissie. Volgens een woordvoerder gaat het om een ambitieuze doelstelling, maar is deze haalbaar gezien de hoge melkproductie per koe in Nederland. Bij een lagere productie zou de haalbaarheid aanzienlijk lager liggen. Welke plek Nederland nu binnen de EU inneemt is volgens het PZ nog niet bekend.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Pascal

  Het zou chic van PZ zijn om personeel af te stoten, en activiteiten verminderen .
  Elk onderzoek lijdt naar nieuwe aanpassingen, en meer kosten binnen het bedrijf.
  Dairy farm is simple buisness, keep it simple

 • no-profile-image

  goed

  streven naar hoogste methaangasproductie en vervolgens via biogasinstallatie benutten is pas efficient!

 • no-profile-image

  heinrich

  Tja, ook en manier om je personeel binnen boord te houden. Zoals zovele "diensten" maar weer wat bedenken om boel weer draaiende te houden. Zeker! Personeel eruit!! Snijden in eigen vlees!!!!

 • no-profile-image

  voorwat

  de kachel uren aanhoudfen met een stukje hout of een briket is ook kachel stoken.echter de kachel roodgloeiend stoken uren lang kost veel meer hout of kolen.zo ook met de uitstoot van alle natuurlijke metaangassen en mest geproduceerd door onze landbouwhuisdieren koeien.
  een atlete van 11000kilo melk jaarlijks en een sobere koe met een productie van 4500kg melk jaarlijks.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik vindt PZ een volstrekt overbodig log apparaat. Als het om statistieken gaat zie ik veel meer kansen bij de melkafnemers in combinatie met het lei en/of het CBS

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.