Home

Achtergrond

Nieuwe plannen voor steun aardwarmte

Productschap Tuinbouw (PT), LTO Glaskracht en ministerie van ELI presenteren binnenkort een stimuleringspakket voor aardwarmteboringen.

Daarmee moet voorkomen worden dat boringen waarvoor al vergunningen zijn vergeven niet doorgaan door gebrek aan financiën.

Een woordvoerder van het PT zegt dat details bekendgemaakt worden bij de presentatie van het jaarplan Kas als Energiebron op de eerstvolgende sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw. PT, Glaskracht en ELI werken gezamenlijk aan deze maatregelen in het programma Kas als Energiebron.

Het PT wil details over de maatregelen niet bekendmaken, wel spreekt de woordvoerder over financiële ondersteuning. Eerder stelde Stichting Platform Geothermie al dat een collectieve aanpak en bundeling van financieringen van projecten het aantal boringen in de tuinbouw kan laten stijgen. Het Productschap Tuinbouw is deelnemer van het Platform Geothermie.

Een collectieve aanpak bestaat nu alleen in de garantstelling voor misboring. Dergelijke maatregelen als collectieve aanpak en bundeling van financiering duiden op een stevige wijziging. Het PT bevestigt wel dat er veel ontwikkelingen zijn binnen het veld van aardwarmte.
Het voordeel van een collectieve aanpak is dat boringen achter elkaar gepland kunnen worden, waarmee de kosten kunnen dalen, stelt de stichting. Boorprojecten zijn nu juist relatief rendabel door lage rente. Eerder werd bekend dat ook energiebedrijven vergunningshouders benaderen met aanbiedingen.

In 2010 nam het aantal aardwarmteboringen overigens al toe. Waar in de jaren 2007 tot en met 2009 per jaar één project werd gerealiseerd, zijn er in 2010 drie boringen gestart. Tuinbouwbedrijf Ammerlaan heeft deze zomer de boring van het aardwarmte project afgerond en sluit nu de bron aan. Ammerlaan is hiermee het vierde aardwarmteproject in Nederland. Interessant bij deze installatie is dat er niet alleen kassen maar ook andere gebouwen van warmte worden voorzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.