Home

Achtergrond

Monitor weerbaarheid voor melkvee

Melkveehouders kunnen waarschijnlijk over een aantal jaren meten wat de natuurlijke weerstand van hun koeien is en daar gericht maatregelen op nemen.

Dit zei onderzoeker Theo Lam van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op een bijeenkomst van de stichting Courage. Die heeft een aantal jaren onderzoek gecoördineerd met als doel om indicatoren te vinden voor weerbaarheid in koeien.

Het lijkt er op dat die indicatoren nu zijn gevonden en dat daarmee een weerbaarheidsmonitor voor melkvee kan worden ontwikkeld. Daarmee zou de Nederlandse melkveehouderij een uniek instrument in handen hebben. Daarmee zou de sector beter en duurzamer kunnen werken, en kan volgens de GD ook een gezonder product worden gemaakt.

Onderzoekster Tosca Ploegaert heeft een de indicatoren voor de monitor geïdentificeerd. Ze zal binnenkort promoveren op een proefschrift over dit onderwerp. Hieruit komt naar voren dat de natuurlijke weerbaarheid van koeien tegen bedrijfsgebonden problemen af te meten valt aan het voorkomen van bepaalde natuurlijke antistoffen (Nab's) in melk en bloed. Deze hypothese moet in de komende tijd nog verder worden onderbouwd. Bovendien moet nog een essentiële stap worden gezet. Er moet ook een snelle en goedkope testmethode komen om deze antistoffen te meten. Als die er is, kunnen boeren er in de praktijk mee werken. Het onderzoek heeft in totaal zo'n 3,3 miljoen euro gekost, waarvan ongeveer een derde is betaald door het ministerie van ELI, de rest is opgebracht door de sector zelf.

Of registreer je om te kunnen reageren.