Home

Achtergrond

Mogelijk aparte EU-regeling octrooi

Er komt mogelijk een Europese regeling voor octrooiaanvragen waaraan niet alle EU-lidstaten meedoen.

Mocht het woensdag niet lukken er gezamenlijk uit te komen, dan moet deze mogelijkheid worden overwogen, vinden onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Woensdag doet huidig EU-voorzitter België tijdens een ingelast overleg van Europese ministers een poging een compromis te bereiken. Namens Nederland is minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) aanwezig. Van de 27 lidstaten zitten er 25 al op één lijn. Alleen Spanje en Italië liggen nog dwars.

Een Europees octrooi moet de nationale octrooien vervangen. Voor het bedrijfsleven zou dat een enorme kostenbesparing betekenen. Maar de lidstaten twisten al decennia over het aantal talen waarin de octrooiaanvragen vertaald moeten worden.

Op tafel ligt een voorstel om het aantal aanvragen te beperken tot Engels, Frans en Duits, waarbij één van deze talen juridisch bindend is. Daarnaast zou er nog een vierde taal gekozen moeten worden, bijvoorbeeld de eigen taal van de octrooiaanvrager.

In deze opzet vallen de kosten ongeveer tienmaal lager uit dan wanneer de aanvragen in alle talen van de EU vertaald moeten worden. Naar verwachting zullen bedrijven ook meer investeren in innovatie als octrooiaanvragen makkelijker en minder kostbaar worden.

Als de EU-ministers er niet in slagen een compromis te bereiken, dan komt samenwerking in beeld tussen de lidstaten die wel een gezamenlijke octrooi willen. Nederland en en enkele andere landen opperen dat in een brief aan eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt). Volgens ingewijden is de brief ook bedoeld om Spanje en Italië verder onder druk te zetten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.