Home

Achtergrond 254 x bekeken

Meer fosfaat moet mogen

Er zijn redenen om te denken dat Bleker ruimere fosfaatbemesting gaat bepleiten.

Staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft enkele heikele zaken voortvarend opgepakt. Het zou best kunnen dat hij ook gaat inzetten op verruiming van de mogelijkheden voor reparatiebemesting met fosfaat. Voor een nieuwe groep fosfaatfixerende gronden zijn daar goede argumenten voor. In totaal ligt in Nederland 81.000 hectare grasland op fosfaatfixerende grond.

In zijn eerste anderhalve maand heeft Bleker grond-aankopen voor natuur stopgezet en het fokverbod voor jonge geiten opgeheven. Vorige week kondigde hij een landelijk megastallendebat aan. Bleker wil weten hoe het met die stallen zit en gaat dan positie kiezen. Hij toont zich een aanpakker.

De huidige staatssecretaris wekt ook de indruk dat hij, als het gaat om zijn houding tegenover Brussel, minder volgzaam is dan zijn voorganger. Eind 2010 moeten de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, maar Bleker vindt dat Brussel best een paar maandjes kan wachten.

Wat betekent dat alles nu voor de kans op verruiming van de reparatiemogelijkheden voor andere fosfaatfixerende gronden dan die op rivierklei? Wel, dat is het volgende. Het ligt in Blekers aard dat hij naar Brussel stapt met het verzoek meer gronden te mogen repareren. Dat hij zijn ambtenaren opdraagt niet te benauwd te zijn voor derogatiebeperkingen vanuit Brussel, maar daar te vertellen dat de laatste stand van analysetechniek het mogelijk maakt plaatselijk wat meer fosfaat te geven zonder tegelijk de aanpak van fosfaatoverschotten te bruuskeren. Inhoudelijk is er geen probleem, ELI-ambtenaren zijn door BLGG in Oosterbeek al bijgepraat.

Het komt dus alleen nog aan op de durf de verruiming bij de Europese Commissie op te eisen. Gaat Bleker zijn ambtenaren opdragen dat voor te bereiden? Veel eer is er in brede kring niet mee te behalen. Maar voor boeren op genoemde probleemgronden zou toestemming voor reparatiebemesting een uitkomst zijn.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.