Home

Achtergrond

Limburg stopt subsidies landelijk gebied

De provincie Limburg geeft voorlopig geen subsidies meer voor natuur, landschap en landbouw.

Het provinciebestuur heeft alle subsidieverleningen met ingang van zaterdag beëindigd. De provincie heeft dat besluit genomen in reactie op de bezuinigingsplannen van het kabinet. De twaalf provincies hebben met staatssecretaris Bleker afgesproken dat de komende vier maanden gebruikt worden om de uitvoering van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur opnieuw te bekijken.

Het Limburgse college zegt de financiële risico’s zoveel mogelijk te willen beperken. Daarvoor is het nodig om pas op de plaats te maken, zeggen gedeputeerde staten.

De subsidiestop geldt niet voor het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL), de verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij en de Nadere subsidieregels grondkosten particulier natuurbeheer 2009-2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.