Home

Achtergrond 7 reacties

'Landschap is in Nederland vogelvrij'

"Het landschap is in Nederland vogelvrij. In de afgelopen vijftien jaar is een onbebouwd gebied zo groot als de Noordoostpolder verstedelijkt."

Het buitengebied is verrommeld. Landschap staat niet meer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, terwijl de biodiversiteit in heel Europa achteruitholt. Natura 2000, de Europese verplichting om te komen tot een samenhangend netwerk van natuurgebieden, is één van de weinige instrumenten om er iets aan te doen.”

Dat is de boodschap van de auteurs van het boek Grenzeloze Natuur, dat donderdag in Wassenaar ten doop wordt gehouden. De drie schrijvers werken bij de Wageningen Universiteit. Het boek is het tiende deel in een reeks van het bureau Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, dat in Wageningen is ondergebracht.

Volgens Joep Dirkx, Joop Schaminée en John Janssen doen Nederlanders ten onrechte geringschattend over de eigen natuur. ”Sommige landschappen en ecosystemen komen buiten onze landsgrenzen in heel Noordwest-Europa niet voor. Als zulke gebieden verdwijnen, zijn ze inclusief de dieren en planten die daar voorkomen, definitief en voor altijd weg”, zegt Schaminée. Zo leeft de Noordse woelmuis bijvoorbeeld alleen in Nederland. De hoogveen- en getijdengebieden zijn uniek en nergens anders hebben zoveel trekvogels er hun pleisterplaats.

Natura 2000

Nederland telt 162 Natura 2000-gebieden, die samen 1,1 miljoen hectare land en water beslaan. Er leven ruim 40.000 dieren en planten. Bij Natura 2000 horen bijvoorbeeld de Waddenzee, het duinengebied, de Twentse zandgronden en het Limburgse Mergelland. Dergelijke gebieden gaan niet op slot voor bedrijvigheid. Het is juist de bedoeling dat ondernemers, natuurbeschermers en overheden samen plannen maken.

”Nederlands landschap is bijzonder omdat het is ontstaan in de delta van de grote rivieren. Al eeuwen geleden vestigden zich mensen op die vruchtbare grond, waardoor een hoge bevolkingsdichtheid is ontstaan. Mensen hebben het land bewerkt door te plaggen, te maaien en te kappen. Ook was Nederland zich al vroeg bewust van het belang van natuurbescherming, zodat veel bijzondere landschappen en ecosystemen bewaard zijn gebleven. We kunnen Jac P. Thijsse niet dankbaar genoeg zijn”, aldus de schrijvers.

De wetenschappers hopen met hun boek het draagvlak voor natuurbehoud en -bescherming weer te vergroten. ”We hebben internationale betekenis en daar zijn we verantwoordelijk voor.”

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Piet, jij hebt helemaal gelijk. Landschap is: de Friese Meren, poelen en dobben en hun gordel van boezemlanden met wuivend riet en lange slierten vliegende ganzen, zwanen en schollevaren. Landschap is ook: uitgestrekte graslanden boordevol tumult makende weidevogels. En landschap hoort ook te zijn: brede rivieren die traag door oneindig laagland gaan en omzoomd worden door rijk geschakeerde en reliëfrijke uiterwaarden. Helaas: dit alles ging en gaat naar de mallebiezen ten gevolge van de érgste en meest schadelijke plaag van de afgelopen twintig jaar: hét natuurontwikkelaar!

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  wim, uItsterven hoort ook bij natuur, maar typisch dat soortenrijkdom verdwijnt bij nieuwe natuur.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Zoals Midas Dekkers treffend zei: alles waar de mens aankomt of beheert is cultuur, waar de mens niet beheert of aankomt is natuur.

 • no-profile-image

  wim

  Uitsterven hoort ook bij natuur

 • no-profile-image

  Piet

  Niks mis met landschap bescherming, maar noem N2000 geen landschapsbehoud of bescherming. Landschap is bijvoorbeeld de Friese Wouden of de uiterwaarden van de rivieren. Dat zijn geen hele vlaktes onkruid zoals het was in de tijd dat de mens nog op handen en voeten liep. Landschap zijn een groepje koeien dat schuilt onder de bomen tegen de regen en dat is geen drietal Noorse woelmuisjes in 500 hectare ridderzuring.

 • no-profile-image

  boer

  Laten we nou alsjeblieft natura 2000 niet gaan ophemelen. Het grootste ambtenaren gedrocht van de afgelopen jaren...

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Dus nieuwe natuur bestaat niet, want dat is cultuur. Nog afgezien van het vele geld wat het kost.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.