Home

Achtergrond 1 reactie

LTO wil zoönosencentrum

LTO Nederland bepleit het oprichten van een nationaal zoönose-centrum.

Hierin zouden onderzoekers, veterinaire en humane deskundigen, infectieziektebestrijders en epidemiologen vertegenwoordigd moeten zijn. Volgens de organisatie liggen de humanitaire en dierlijke gezondheidszorg te ver uit elkaar, zijn ze te zeer versnipperd en opereren ze los van elkaar. Dit heeft geleid tot een inefficiënte aanpak van de Q-koortsproblemen. "De betrokken diensten en instanties moeten zeer nauw met elkaar samenwerken, zodat in tijden van crisis slagvaardig kan worden opgetreden tegen dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen", aldus LTO.

LTO is blij met de conclusie van de commissie Van Dijk, dat bij de aanpak van de Q-koortscrisis de economische belangen van de veehouderij niet zwaarder hebben gewogen dan de volksgezondheid. Toon van Hoof, LTO-bestuurder Diergezondheid: "We hebben voortdurend gecommuniceerd, dat de volksgezondheid altijd vooropstaat."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Vooraf

    Ook deze bestuurder wil punten scoren over de ellende van een ander. Zowel de getroffen geiteboer als de burger die mogelijk is getroffen door besmetting van de Q-koorts bacterie. Graag indeze het verzoek om nog duidelijker indeze uw mening of standpunt te geven , maar dan wel graag vooraf. Waar kan ik uw mening lezen (duidelijk zonder discussie) dat u vooraf dat standpunt had????

Of registreer je om te kunnen reageren.