Home

Achtergrond 51 reacties

LTO en industrie laken plan EU

Het uitgelekte plan van de Europese Commissie voor zuivelmarktbeheer na 2015 valt slecht bij LTO melkveehouderij, de zuivelindustrie en ook bij de Nederlandse overheid.

Die hadden gehoopt op meer uitbreidingsruimte voor de melkveehouderij. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) zijn daarentegen prima te spreken over de voorstellen. Geen extra quotum en voorstellen om tijdelijk extra quotum uit de markt te nemen bij situaties van marktverstoring. Het zijn plannen die zo van de NMV, DDB en Europese koepel EMB kunnen zijn geleend, signaleren ze bij deze clubs.

Hoeveel geld beschikbaar moet komen voor een melkopkoopfonds, staat nog niet in de uitgelekte plannen. Dat is iets waar later over wordt besloten. Het feit dat wordt voorgesteld om in bepaalde situaties extra melk uit de markt te nemen, is echter uitstekend nieuws, zegt NMV-voorzitter Hans Geurts. Voor LTO melkveehouderij is het daarentegen een bittere pil. Voorzitter Siem-Jan Schenk zegt van de plannen te balen. Hij wil er alles aan doen om die nog gewijzigd te krijgen. Hij had gehoopt op juist extra quotum voor landen als Nederland en Denemarken in de aanloop naar 2015. Die wil de Commissie niet geven. Althans, nu nog niet. De Commissie constateert slechts dat Nederland en Denemarken niet op een zachte landing afkoersen en laat het daarbij. Meer nog, de Commissie constateert dat de Nederlandse melkveehouderij blijkbaar ook aan de overproductie nog wel iets verdient. Anders liep het wel anders, zo wordt gesteld.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gvd

  ben het helemaal met henk uit groningen eens. en al die lulletjes van dat achterlyke lto er ook maar boven op.
  henk voor precident

 • no-profile-image

  Han

  Over welke melkmarkt spreken we hier de Europese of de wereld markt? Voor de prijs vorming zijn de boeren of afhankelijk van de wereld productie of van de Europese (markt) politiek. In het laatse geval betekent het, dat de zuivel zich alleen op de Europese markt richt en zich moet beschermen tegen import van goedkopere zuivel van de Wereldmarkt. Hiermee zijn we terug bij de marktregulering van de oude EU.

 • no-profile-image

  koetje

  Melkveehouder,kun jij uitleggen waarom Nederland het enige land binnen de EU is waar zulke exorbitante prijzen zijn betaald voor melkquotum?Het hele verhandelsysteem heeft hier nog nooit gedeugd en er zijn kapitalen verdwenen in de zakken van allerlei handelaren.LTO is een dwalende in de woestijn en gaat op de stoel van FNV/CNV zitten om de belangen van de melkindustrie te verdedigen.Kostprijs is belangrijk maar opbrengstprijzen nog veel belangrijker,die kun je alleen maar sturen door het aanbod te reguleren.Met melkpoeder is er nog nooit wat verdiend,wel mooi om je overschotten weg te werken maar de tijd van exportrestituties is straks vvt op een vrije wereldmarkt.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Ivar, alsof bedrijfsontwikkeling hier niet meer mogelijk zou zijn wanneer de productie effectief zou worden beheerst. LTO was toch immer tegen deze beperking omdat deze niet paste binnen een naar hun oordeel uiteindelijk onvermijdelijke vrije markt? Om nu het duidelijk wordt dat deze vrije markt helemaal niet meer onvermijdelijk is haar niet direct te verwijten enkel achter de belangen van de industrie te staan, is het in deze wenselijk dat je argumenten aandraagt welke uiteenzetten waarom de LTO ondanks dit voortschrijdend inzicht blijft pleiten tegen productiebeheersing.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Siem Jan heeft nog niet in de gaten dat de Europese commissie het verlengstuk is van Frankrijk en Duitsland, wat zij zeggen dat doet er alleen maar toe.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Best Harry, kun jij me uitleggen wat je bedoeld met produktiebeheersing nu het merendeel van de europese landen hun toegewezen quotum niet (meer)volmelken. We voeren een hypothetische discussie over een gelopen race. Gelukkig zijn er nog voldoende gezinsbedrijven over die binnen enkele jaren kunnen opschalen zonder exhorbitante kostprijsverhoging door quotumaankoop. Kwestie van strategie lijkt me zo. En een lage(re) kostprijs zorgt voor meer rendement en inkomen. Daar draait het toch om, gezinsbedrijven met voldoende inkomen? Of moeten we nog een paar decennia als pensioenfonds en loonslaaf van de bank opereren?

 • no-profile-image

  koetje

  Precies,waarom dan geen quotumbeurs,mestbeurs gestuurd door de boeren zelf,iedere vorm van tussen handel uitsluiten?AVM,Rabo iedereen doet nu mee in de handel,en pikt zijn graantje mee.Dienstverlening noemen ze dat,iedere minuut wordt op de eindafrekening gezet.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Harry, je zegt " zolang er in Europa nog miljoenen aan superheffing worden getaald kun je niet ontkennen dat de quotering een productieremmende werking heeft" . Dit is natuurlijk niet waar wat je schrijft omdat de betaling juist plaatsvind omdát er nou net meer gemolken wordt. Boer knap ver weg, de beste sturing wordt bereikt met de uit te betalen melkprijs. Het verschil tussen melkprijs en kostprijs bepaald het volume wat aangevoerd wordt. En de kostprijs kan nou net enorm variëren en valt zeker niet altijd in het nadeel van de gewone gezinsbedrijven uit. Juist die zijn flexibel om klappen op te vangen, er zijn geen uit te betalen arbeidskosten. En toekomstvoorspeller, maak je aldus niet al te veel zorgen. De voerkosten zullen gaan oplopen, wat betekent dat bedrijven die voer moeten aankopen en mest afzetten (kijk maar naar Amerika) hun kostprijs fors zien stijgen. Al met al zie ik wel een goede boterham weggelegd voor melken op een gezinsbedrijf als iedere vorm van productiebeperking wegvalt. Alle doemdenkerij ten spijt en jammer voor de handelaren, adviseurs en geldschieters die hun boterham toch meer elders moeten gaan proberen te verdienen.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik ben het helemaal met je eens John .Ik ben helemaal geen megaboer,ook geen nieuwe stal gebouwd, maar heb een gemiddeld gezinsbedrijf en verbouw 80 % van mijn eigen voer,alle mest gaat op eigen grond,en jij?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Gelukkig houdt de Europese Commissie onverkort vast aan quota-afschaffing in 2015'', schrijft Anne uit Fryslan. Het is te hopen dat wij (de lezers) het allemaal daarmee eens zijn !!! (?).

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De prijzen van melkquotum werden bepaald door een hand vol handelaren, gesteund door de vakbladen die de advertenties maar wat graag plaatsten en prachtige grote verhalen over rendement (tot 4 cijfers achter de komma, maar weinig ervoor) schreven die de onnozele boer met zijn lidmaatschapsgeld ook nog zelf betaalde. Zo werd hij in feite twee keer gepakt. En dit alles werd oogluikend toegestaan door de Nma die het vertikte op te treden ondanks meerdere verzoeken van LTO. Dit omdat de financiële handel floreerde. En je opvatting over opbrengst en kostprijs deel ik zeker niet. De opbrengstprijzen zullen op zich niet veel (blijven) verschillen, de handel is niet op haar achterhoofd gevallen. De kostprijs bepaal je nog grotendeels zelf. Enerzijds door je uitgangspositie en anderzijds door de manier van ondernemen. Maar in ieder geval zie ik geen enkel heil in een systeem waarbij uiteindelijke links- of rechtsom betaalt moet worden om te mogen melken. Daar hebben anderen lang genoeg van geprofiteerd en wat mij betreft nog veel te lang. Kijk maar eens om je heen, hele bataljons handelaren, adviseurs en instellingen wat zijn deel opeist bij de handel in melk- mest- en ander soort rechten valt de deurmat binnen. Dáár zit de kostprijsverhoging.

 • no-profile-image

  Boer

  Uit andere artikelen blijkt dat de productie ook na 2015 gestuurd zal worden. De huidige quotering wordt weggegeven in 2015 en daarna bepaald FC en co hoeveel melk je mag leveren. De geproduceerde hoeveelheid melk zal door de verwerkers zodanig worden gestuurd dat ze altijd de maximale hoeveelheid melk aangevoerd krijgen waardoor de uit te betalen prijs per kilo altijd minimaal blijft. Waar zit hier de winst?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Ivar, maakt u zich geen zorgen/illusie's. De melkveehouderij ontwikkelt zich buiten NL ook!!!... Langzaam maar zeker, met goedkoper quotum en minder vreemd vermogen (met DK als uitzondering), daarom is de kostprijs lager, het uithoudingsvermogen bij lage opbrengstprijzen hoger!!!... Let maar op beste lezers het kan anders lopen dan wij denken misschien ???...

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Boer Brabant, ik constateer dat jouw reactie is gestoeld op de frustratie dat quotum zijn waarde reeds heeft verloren c.q. nog meer gaat verliezen. Begrijpelijk, maar dat was voorzienbaar en je had tijdig kunnen verzilveren. En nee, ik heb mijn bedrijf niet verdubbeld. En ja, ik betaal liever niet voor jouw pensioen. En nee, ik wordt geen loonslaaf van de bank door hiervoor geld te lenen. Maar al met al; reageer inhoudelijk op mijn argumenten waarom het quoteringssysteem geen nut heeft, en we debatteren verder.

 • no-profile-image

  boerin

  Koetje Boe, in Texas is inderdaad het aantal melkveebedrijven gehalveerd, de totale produktie is echter verdubbeld.

 • no-profile-image

  econoom

  Pietje, ach erm Pietje Slingerland, waarom ach waarom wilde gij voor nop werken? Zorg voor een beperkt aanbod en de melkprijs zal gegarendeerd goed blijven. Dus hou vast aan een soort quotum of gij zult inderdaad voor NOP ofwel met verlies moeten werken. Grote stal, veel koeien, veel aanzien en niks verdienen. Is dat wat Pietje Slingerland wil???

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Piet,u bent niet mal maar realistisch,misschien ben ik wel idealistisch,maar dat mag.Deze las ik ergens op internet en die wil ik u niet onthouden: Wat is idealisme?

  Iets waar we naar streven maar denken dat we het nooit zouden kunnen bereiken?
  Iets waar van bij voorbaat al denken dat we het niet kunnen nastreven.
  Iets wat te mooi is om waar te zijn omdat men bij voorbaat al denk dat het niet haalbaar is.
  Of iets wat gewoon een droom is maar nooit een prioriteit geworden is om er een doel van te maken?
  Of heet het enkel met denkwijze te maken?

  Is idealisme ook niet iets waar men nooit tevreden kan zijn.
  Ideaal bestaat niet omdat men nooit tevreden zou zijn met de situatie en naar perfectie streef wat er nooit zou zijn waardoor het ideale beeld steeds opschuift naar een andere level.

  Is idealisme naïviteit?
  Is de mens naïef om idealisme om te zetten naar realisme?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Econoom met Ervaring, natuurlijk verblijd het mij dat U, het met u-zelf zeer goed getroffen hebt !!!... Dat u graag het quotasysteem behouden wilt is begrijpelijk, dat willen er méér!!!... Duitsland en Frankrijk willen dat ook!!!... Maar dat zijn er slechts Twee !!!, van de 25 (vijfentwintig) leden. Daarom hoop ik na 2015 ook nog met u te mogen debatteren!!!!!..... groeten, pietje slingerland.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Zo is het @Koetje Boe, laten wij vooral nuchter blijven en een beetje idealistisch, maar vooral realistisch!!!... Dan komt het niet zo hard aan, als de prijzen weer eens omlaag duiken van de producten die wij produceren. @Han met jou ben ik het ook eens, 'k heb ook geen kristallen bol, maar de gevolgen van de financiele crisis zijn wij nog lang niet te boven!!!... Bovendien het feit dat Obama weer Dollars laat drukken of het krantenpapier is, vind ik zeer bedenkelijk!!!... Misschien gunstig voor de Amerikaanse boeren, maar voor de Europese boeren zeker niet!!!...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Koetje Boe, de speelvelden zijn in de EU niet gelijk dat ben ik met je eens!!!... De wet van Archimedes zal zijn werk gaan doen!!!... Tenzij elk lid van de EU een omheining gaat maken, maar dan is de EC ook overbodig!!!... Dat wij hierover discussie-eren en zonodig debatteren is een goede zaak!!!... Dat kan ons verstand scherp houden!, bovendien zal de internationale concurrentie ons wakker houden!!!... Uiteindelijk zal voor idealisme weinig ruimte overblijven, denkt malle pietje. groeten, uit midden-europa.

 • no-profile-image

  koetje

  Het woord derogatie is hier al een paar keer gevallen.Het zal geen toeval zijn dat net die landen,NL,DK,die derogatie aangevraagd hebben,nu de meeste superheffing moeten betalen.Het nieuwe stuursysteem van de toekomst?Dan wordt het een gevecht met de varkens en kippensector om de mestplaatsingruimte en een gevecht met de akkerbouwsector om de grond..Daar gaat je kostprijs.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Melkveehouder,. U hebt een nuchtere kijk op de markt en politieke situatie!!!... Bovendien hebt u een keurige en begrijpelijke visie geformuleerd!!!... Ik denk ook dat de toekomst en regulering van de melkproductie 27 keer verschillend ge-interpreteerd zal worden. Daarom kan zoals @Han ook reeds opmerkte de kostprijs een belangrijke rol spelen in de toekomst van de melkveehouderij !!!... Ups and Downs zullen komen, daar mogen wij gerust rekening mee houden!!!... groeten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Koetje Boe, u zet mij weer aan het nadenken!!!... Dat is ook goed zo !, bedankt!!!... Natuurlijk is het een goede zaak als wij idealen nastreven, daar ben ik zelfs een grote voorstander van, maar dat betekent voor mij niet, een supermooie auto, trekker, stal, of vul maar in, als ik die voor 50 tot 100% financieren moet. Voor de Bank werken is bij voorbeeld niet mijn ideaal. Goed, verschil van smaak mag er zijn, een beetje naief mogen wij ook zijn, maar het mag nooit een chronische ongeneeselijke ziekte worden!!!... Dat kan schadelijk zijn voor onszelf en onze omgeving. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Boer

  Beste melkveehouder gij hebt zeker ook uw capaciteit verdubbeld . Zo te lezen wil je hoe dan ook GRATIS QUOTUM, ondanks het feit dat er tot 2015 andere afspraken gemaakt zijn. Ieder gezond bedrijf kan bij de bank geld krijgen om quotum te kopen, maar dat zal bij jou niet het geval zijn. Kijk als iedereen nu al zoveel kan melken als hij wil, dan gaat de melkprijs weer ver onder de kostprijs.

 • no-profile-image

  Han

  @Harry. Ongeacht vrije productie of quotering na 2015, er zal een ander landbouwbeleid komen nu de financiele crisis nog in alle hevigheid om zich heen slaat. Eén ding lijkt duidelijk te worden, de potten van Brussel worden niet voller, maar er komen wel meer groepen, die mee willen likken. Als landbouw zouden we dan ook wel eens weer in de verdrukking kunnen komen. Sterke prijsstijgingen voor voedsel zullen politiek worden afgestraft. De politiek zal er alles aan doen om het voedselpakket goedkoop te houden in de huidige situatie. Meer landen zullen er alles aan doen om hun eigen volk van goedkoop eten te voorzien ookal moet de WTO daarvoor wijken. Ik wacht af, ik heb geen kristallenbol!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Han, wij leven op een zijden draadje , omdat de westelijke landen enorme geld-injectie's in de samenleving/economie gespoten heeft kon erger voorkomen worden, dat is waar, Han!!!... Dat ben ik helemaal met je eens!!!... Tot nu toe zijn de banken de lachende derde, ook dat is waar!!!... Wij als ondernemer en de vlijtige werkman zullen vroeg of laat de rekening moeten betalen!!!... Daar ben ik ook bang voor. groeten.

 • no-profile-image

  anne

  Gelukkig houdt de Europese Commissie onverkort vast aan quotumafschaffing in 2015. Dat de Europese Commissie niet nu al extra uitbreiding voor Nederland en Denemarken is ook logisch, gelet op het feit dat in een aantal andere landen er juist roep is om quotum, dat toch niet benut wordt, op te kopen.

  -----Overigens is het verhaal van Patrick nogal onzin. Het is nogal logisch dat NL niet voor verplichte herkomstetikettering is, als grote exporteur. Logisch dat nederlandse boeren en hun cooperaties daar gelijkgezind over zijn.

 • no-profile-image

  john

  onze grootste tegenstander zijn we momenteel zelf.. werken onder de kostprijs met hoop op beter. Tegen iedereen aanschoppen en zelf op dezelfde voet doorgaan. Want ja wij doen niets verkeerd. Ga met onze belangenbehartigers, afnemers en leveranciers in conclaaf om de situatie waarin we nu zitten structureel te verbeteren. Kijk maar naar engeland wat daar de impact is van een campage waarin voedsel van eigen bodem aangeprezen wordt. Verder moeten de europese burgers weer eens goed gaan beseffen wat het belang is van voedselproductie binnen de eigen grenzen. Onze belangenbehartigers moeten zich maar eens hard gaan maken voor de producten die we maken, om de tafel gaan zitten met de grootgrutters en daar maar eens duidelijk maken dat wij niet kunnen produceren voor de prijzen aan de andere kant van de oceaan en anderzijds partijen aan de andere kant europa niet volledig kunnen voorzien van voedsel!

 • no-profile-image

  henk

  Laten die grote stallenbouwers maar kreunen, hoe meer hoe liever. Ze bederven het voor de hele sector. De koeien binnen houden enz. Wat mij betreft kunnen de megaboeren de schroothoop op!!!

 • no-profile-image

  Boer

  Beste Ivar, gij pleit voor de grote mega boeren en wil met je filosofie de gewone boeren weg concureren.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Melkveehouder,.,
  Zolang er in Europa nog miljoenen aan superheffing wordt betaald kun je niet ontkennen dat de quotering een productieremmende werking heeft. Heb ik het nog niet eens over hun productiedrang en potentie. Dat er daarnaast ook boeren zijn welke ónder hun quotum melken doet daar niets aan af. Wanneer je daarbij de intense gevoeligheid van de zuivelmarkt en de in deze relatief grote invloed van de EU op de wereldmarkt (zuivelaandeel van het zuiveloverschot van de EU -10% van de Europese productie - op de wereldmarkt is krap 40%) onderkent, besef je wat ondanks de slechte toepassing het effect van de huidige quotering nog is.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Melkveehouder,., Ik ga me verder niet inspannen om mijn gelijk bij je te halen. Krijg je immers toch niet wanneer je het niet wilt begrijpen. Gelukkig zijn er Roemenen met meer economisch inzicht.

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Piet,mijn jongste trekker is 18 jaar oud,en doet het prima.Ik heb ook niks met duur na-aap gedrag maar wat ik wel weet is dat een aantal bouwbedrijven hier uit de omgeving,die zich voorheen alleen met woningbouw bezig hielden,zich meer en meer zijn gaan richten op de agri-sector omdat er veel minder werk is in de woningbouw door de creditcrisis.Omdat veel stallen meer dan 30 jaar oud zijn zul je er toch een keer aan moeten geloven als je wilt doorgaan.Zal de landbouw de economie weer uit het slop moeten trekken zoals wel vaker het geval is geweest? Ik kan nog wel een hele tijd vooruit met mijn stal omdat die jonger is en ach met een hamer en een spijker en een goed lasapparaat kom je ook een heel eind.

 • no-profile-image

  henk

  Nu word het steeds duidelijker dat "onze"Siem Jan onder 1 hoedje speeld met LTO LNV en de verwerkende industrie. Onder de tafel is meestal wel wat ruimte om iets te schuiven, toch??? Of later een leuk baantje.??

 • no-profile-image

  econoom

  Boeren die niet uitgebreid hebben in stal ruimte , ja die willen geen quotum uitbreiding. Het is dan ook van de zotte dat bouwers van grote nieuwe stallen op deze manier GRATIS QUOTUM proberen te verwerven en vervolgens de melkprijs gaan verzieken. Anders ga maar eens kijken bij de varkens boeren waar hetzelfde is gebeurd en nu ver onder de kostprijs moeten leveren.

 • no-profile-image

  koetje

  Nou nou Henk,weet wel wie je voornaamste tegenstanders zijn als boer.Of ben je geen boer?

 • no-profile-image

  Jan Cynisch

  Nou als LTO en de industrie tegen zijn dan zal het wel een goed plan zijn.....

 • no-profile-image

  Ivar Bisseling

  Ik heb dit commentaar net ook gegeven bij de blog van het AGD 'Signalen gemist'?
  'De Europese Commissie heeft alle EU-lidstaten een zachte landing beloofd. In 2008 hebben alle EU-lidstaten hier ook om gevraagd! Het feit dat het merendeel van de lidstaten nu onder hun quotum melken, geen kosten maken voor aankoop van quotum en 'geland' zijn, gebruikt de Europese Commissie om haar belofte niet na te komen. Natuurlijk onder druk van Duitsland en Frankrijk die ons terecht als belangrijkste concurrent zien! Is de oplossing om ons daarbij neer te leggen en sterker nog hun woorden over te nemen zoals sommige doen? Nee dank je. Strijden voor de belangen van Nederlandse melkveehouders dat zullen we moeten blijven doen. Het strijden voor een zachte landing voor Nederland staat volgens mij los van stugge koers op liberalisering waar de auteur het over heeft. LTO heeft de opdracht van haar leden ervoor te zorgen dat bedrijfsontwikkeling mogelijk is en de concurrentiepositie tov melkveehouders in andere EU-lidstaten verbetert. Het mag niet zo zijn dat veel melkveehouders niet nog vier jaar stil staan omdat anderen in de EU hun liever niet zien ontwikkelen.'

 • no-profile-image

  gerrie

  Hoe vaak moet ik het nog zeggen. Het quotum gaat er in 2015 niet af.

 • no-profile-image

  boer met nog

  inkomen daar draait het om !!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  toekomst

  Moet ik nou uit deze reacties op maken, dat er straks alleen mega stallen over blijven, die geleid worden door managers, die voor communisme zijn en onze Geert wel zien zitten als een nieuwe dictator? Dan weet ik een ding wel zeker en dat is dat alle gewone boeren op kunnen rotten en degene die wat langer willen blijven mogen nog een tijd met verlies werken. Dus melken onder de kostprijs net als bij de varkens.

 • no-profile-image

  Han

  @Harry. Zolang er nog superheffing betaald moet worden, zijn er nog steeds boeren die meer produceren dan ze mogen. Ze zijn in overtreding, laat dat duidelijk zijn. Tevens zouden we kunnen zeggen, dat zij het surplu op de markt brengen en dus zorgen voor een prijsval, die de politiek had willen voorkomen door de quotering. Laat ik in het midden of quotering zonder buitengrens afscherming werkt. Voor laat onverwijld dat supperheffing geen excuus is om de melkproductie vrij te laten. Ik durf te garanderen dat als jullie ongecontroleerd de melkproductie opvoeren er een ongekende prijsval zal optreden met een al even dramatische afloop (gedwongen bedrijfsbeeindigingen bij de zwaar belaste bedrijven). Als de Nederlandse melkveehouders denken de wereld te kunne veroveren met een kostendekkende prijs is dat een >droom<. De enige die belang heeft bij een groeiende export tegen elke prijs is het de Nederlandse staat, hun deel van de koek (werkgelegenheid, belastingen, premies etc.) wordt groter. Voor de boer is een winstgevende productie van belang en niet de omvang ongeacht het winst of verlies.

 • no-profile-image

  koetje

  Je hebt het over gelijke speelvelden Melkveehouder,leg eens uit wat je daar onder verstaat.Hoe denk je dat er in het buitenland tegen NL wordt aangekeken?Als je met quotering niet de melkprijs kunt sturen moet deze inderdaad zo snel mogelijk weg.Toch is het jarenlang een nuttig instrument geweest,als Europa straks vol gas gaat liggen de pakhuizen in een mum van tijd weer overvol.Zal niet de eerste keer zijn.De handel (EC zelf ook met interventie) verdient er aan.In Texas is in 10 jaar tijd het aantal melkveebedrijven gehalveerd,mooi vooruitzicht....

 • no-profile-image

  koetje

  Dat weet ik Boerin,ik ben alleen die documentaire over Friese boeren in Texas nog niet vergeten.Niet om negatief te doen maar toch,het is nog maar pas geleden...

 • no-profile-image

  boertje van buten

  Schenk en LTO hebben veel boter op het hoofd, blijkens hun reactie.
  Of de hele EU eraan is gelegen wat hier het beste uitkomt!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Harry, met goede argumenten die me kunnen overtuigen, krijg je van mij alle gelijk van de wereld. Maar zover zijn we nog lang niet. Zolang er tussen de lidstaten van de EU geen verhandelbaarheid van melk- of een productiequotum wordt ingevoerd, is er per definitie al sprake van ongelijkheid tussen melkveehouders binnen de EU. Als je al steekhoudend zou kunnen volhouden dat afscherming van de Europese markt noodzakelijk voor de overlevingskansen van bedrijven binnen de EU (vanwege een hogere melkprijs, wat ik betwijfel), dan is niet alleen de Europese melkprijs van belang, maar zeker ook de kostprijs. Als het gaat om de overlevingskans van EU landen t.o.v. de landen die op de wereldmarkt opereren, dan zal er dus toch eerst bínnen de EU zelf een gelijk speelveld moeten komen. Het is dus of afscherming van de Europese markt, maar wel mét internationale verhandelbaarheid van quotum, of de huidige koers van liberalisering voortzetten. Met de huidige argumenten die zijn aangevoerd om de Europese melkveehouderij overeind te houden, is er geen andere mogelijkheid meer over meer tussen. Zouden Frankrijk, Duitsland of andere landen hier tegen zijn, dan concludeer ik dat ze slechts het nationaal belang verdedigen uit angst voor leegloop van het platteland. Maar dan is men bezig hun belangen op een ander vlak veilig te stellen wat niets meer van doen heeft met belangenbehartiging van de melkveehouderij. Harry, met andere woorden; het systeem in de huidige opzet moet zo vlug mogelijk verdwijnen, liefst nog vóór 2015.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Even off the record. Er zijn meer dan 2.000.000 huizen in Amerika waarvan geldschieter onbekend is na de verkoop van de hypotheek pakketten. Nu de eigenaar zijn rente en aflossing niet meer kan betalen is uithuis zetting onmogelijk. De bank int wel de hypotheek maar heeft geen openstaande post meer op dit adres, ze zijn alleen nog incasso voor de nieuwe eigenaar van het hypotheekpakket, maar die heeft geen uitsplitsing op namen en adressen van de schuldenaren. De banken kunnen de pakketten terug kopen alleen voor de volle waarde, die meer is dan de handelswaarde destijds. Nog meer banken over de klink of nog meer belasting geld om de bank te redden en nog meer bonussen, omdat de directie de bank heeft >gered< door bij de overheid te bedelen en door de burger nog meer poten uit te draaien om zijn eigen falen goed te maken? Waar zal dit eindigen? Met een vrije of beschermde zuivelmarkt redden we de financiele crisis niet en ook de boeren niet. Alle overheden zullen hun best doen >het voedsel pakket goedkoop te houden< om de onvermijdelijke inflatie te beteugelen. Hier is geen kristallen bol voor nodig alleen maar een geschiedenisboek, omdat de geschiedenis zich herhaalt en de mensen nooit leren van het verleden. Hadden de bankiers wel geleerd van het verleden hadden ze de luchtbel (economische vooruitgang) nooit zover opgeblazen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De Roemeen Ciolos heeft zijn "landbouwkundige "opleiding" Frankrijk genoten. Daarom zijn deze voorstellen niet verwonderlijk, maar daarom wel des te zorgelijker. Dat de Europese melkveehouderij straks kreunt onder beleid met een 'Franse slag' wordt pijnlijk merkbaar als Europa overruled wordt efficiënte producenten van buiten de EU.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Han, die ‘buitengrens afscherming’ is naar alle waarschijnlijkheid ook ná een eventueel nieuw WTO-accoord nog gewoon van kracht. De door de EU in de vorige WTO-besprekingen destijds toegezegde 60% gemiddelde verlaging van de invoertarieven voor landbouw maakt die ‘buitengrens afscherming’ idd zwakker, doch zeker nog niet doelloos. Daarbovenop lag er zelfs een voorstel (de SSG) dat het mogelijk maakte om productie extra te beschermen wanneer de wereldmarktprijs onder een afgesproken niveau zou komen. Ook de mogelijkheid om producten als gevoelig aan te wijzen schiep de mogelijkheid om de vrije invoercontingenten te maximaliseren.

 • no-profile-image

  boerin

  Daarom hoor je mij ook niet zeggen dat dit een goede ontwikkeling is. Feit is dat de groten doorgaan (al dan niet onder andere eigenaars) en de kleintjes afhaken.

 • no-profile-image

  Patrick

  Tja, natuurlijk is de sector afhankelijk van elkaar, maar LTO doet het in de verkeerde verhouding. Schenk en LTO is een praatpaal van de industrie terwijl het een boerenbelangen behartiger zou moeten zijn.
  Geen visie dus bij LTO, alleen maar hangende pootje zeggen wat ze ingefluisterd worden. Schenk, hoe zat het met met etikettering?
  Was de zuivel industrie ook al tegen, en dus automatisch LTO ook? Tja, herkomst en andere informatie vermelden op je product is veel te moeilijk, LTO is zekert niet trots op zijn producten omdat zij het niet wil labelen??? Tja hoe langer je nadenkt hoe meer puzzel stukjes van de laatste jaren op zijn plek passen bij LTO. Wees zeker blij dat er nog vakbonden zijn zou ik zeggen, met een veel nuchtere en reële kijk op de zaak.

Laad alle reacties (47)

Of registreer je om te kunnen reageren.