Home

Achtergrond 2 reacties

Kritiek op Frans contractenplan groente

Het Franse overheidsplan om contracten in te voeren voor de handel tussen groente- en fruittelers en supermarkten roept bezwaren op.

Volgens belangenorganisatie van groentetelers Légumes de Frans zal dit systeem leiden tot nieuwe concurrentieverstorende situaties. Volgens de Franse sector heeft het ontwerp-decreet van de Franse landbouwminister Bruno le Maire betrekking op de handel tussen telers en supermarkten, maar niet tussen afzetorganisaties en supermarkten.

Op de Franse afzetmarkt is vijftig procent van de groente- en fruittelers niet aangesloten bij een afzetorganisatie. Deze onafhankelijke telers krijgen de mogelijkheid termijncontracten af te sluiten met afnemers, maar afzetorganisatie niet. Ook vraagt de Franse telersorganisatie zich af of supermarkten met dit plan zullen instemmen in de Franse ketenorganisatie.

Het werken met contracten is één van de centrale punten in Le Maires wet op de modernisering van de landbouw, die dit jaar van kracht is geworden. De minister wil de nieuwe werkwijze eerst invoeren voor de zuivelsector en de tuinbouw. De bedoeling is dat de afnemers wat de tuinbouw betreft afspraken maken met tuinders over de prijzen en de af te nemen hoeveelheden. Op die manier krijgt de producent meer zekerheid over z’n toekomstige bedrijfsvoering, is Le Maires uitgangspunt.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    H Vermalens

    Dit is een domme gedachte, want wat gaat er gebeuren, in het voorjaar moet gecontracteerd worden en dan probeert elke verkoper of landbouwonderneming de hoeveelheid product op te schroeven, want hoe meer men kan produceren hoe voordeliger de prijs kan worden, want men rekent op een goede opbrengst, en vervolgens duikelen daardoor de prijzen naar beneden. Wie in het voorjaar niet goed rekent bepaalt de laagste prijs en daar moeten anderen dan ook voor leveren. Kijk naar de conserven industrie daar werkt men al lang met contracten en zo'n bedrijf als Coroos weet alle leveranciers uit te spelen waardoor de prijs nooit meer omhoog kan, belachelijk gewoon. De laatste 20 jaar zijn daar de prijzen niet meer omhoog gegaan. Ook de aardappelhandel volgt die weg, kijk maar naar de prijzen. Bij uien nog niet en dat is een goede teelt gebleken. Feitelijk komt het erop neer dat als de opbrengst te laag is dit nooit meer gecompenseert kan worden in de prijs want die staat vast. Of er moeten kontrakten afgesloten worden zonder prijs of een kostprijs + Wat die franse minister wil past in het straatje van de supermarkten let maar op.

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Goed gezien Vermalens. Dat idiote systeem hebben ze ook al bij de zuivel geopperd. En nog altijd zijn er collegae die er met open ogen intuinen en dit verdedigen. En de contractant in Nederland hoeft maar even met het CBS te bellen voor de gegevens van de meitelling om bij te sturen. En niemand die zich daar druk over maakt, zelfs de Nma ziet het (nog) niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.