Home

Achtergrond

Kamer: schaduwwerking EHS moet verdwijnen

Bij gebieden die door de voorgenomen bezuiniging op de natuuruitgaven niet meer worden toegevoegd aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet ook de claim dat de gebieden in de toekomst alsnog EHS-gebied worden, verdwijnen.

De Tweede Kamer wil dat deze zogeheten schaduwwerking komt te vervallen, opdat ondernemers in die gebieden weten waaraan ze toe zijn.

Vanmiddag heeft een krappe Kamermeerderheid een motie van VVD en CDA van deze strekking aangenomen. De PVV en SGP steunden de motie, die uitspreekt dat het kabinet in overleg met de provincies en gemeenten de regelgeving op dit punt vóór 2012 aanpast.

De motie heeft onder meer direct gevolgen voor robuuste verbindingszones als Oostvaarderswold, die komen te vervallen. Het inpassingsplan voor Oostvaarderswold staat donderdag op de agenda van Provinciale Staten van Flevoland. CDA-Kamerlid Ger Koopmans vroeg daarom om Flevoland meteen te berichten over het aannemen van de motie.

De Kamer nam, veelal met dezelfde krappe meerderheid, ook moties aan om onteigening niet in te zetten als instrument voor natuuraanleg; om gelden voor natuurcompensatie zoveel mogelijk binnen de (aan te passen) EHS worden ingezet; en om bij natuurbeleid niet meer te doen de EU vraagt.

De Kamer stemde vanmiddag overigens alleen over de moties over natuur. Stemming over de andere moties bij de ELI-begroting volgt op verzoek van de PvdA later; volgende week maandag volgt nog een overleg over het onderdeel energie op de begroting en veel moties hebben daar raakvlakken mee. Bovendien werd de reactie op deze andere moties pas gisteravond door de Kamer ontvangen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.