Home

Achtergrond

Kabinet verlaagt doelstellingen EHS

Het kabinet heeft de doelstellingen van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangepast.

Het streven is niet meer om 100 procent van dit natuurnetwerk in 2018 gerealiseerd te hebben, maar 90 procent. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) vandaag gezegd.

De EHS voorziet in plannen om in 2018 in Nederland een aaneengesloten natuurnetwerk te hebben. Deze werden in 1990 gelanceerd. Volgens Bleker is inmiddels aan 85 procent van de voornemens voldaan. ”We kijken nu wat mogelijk is om tot 2018 af te ronden met de financiële middelen die er zijn. Dat betekent dat 100 procent niet zal worden gehaald, wel 90 procent.”

Welke onderdelen van de EHS komen te vervallen, wordt in de komende vier maanden beslist. Volgens Bleker zal de selectie plaatsvinden via een samenwerking van zijn ministerie en de provincies. Een belangrijk criterium bij de keuze is volgens hem wel dat Nederland internationale verplichtingen rondom de zogenoemde Natura 2000-gebieden, een netwerk van natuurgebieden in Europa, nakomt.

Geen grondaankopen

Bleker maakte al wel duidelijk dat hij provincies niet meer financieel steunt wat betreft de zogenoemde robuuste zones, ofwel de verbindingen voor dieren die gezamenlijk de EHS vormen. Dat heeft hij maandagochtend ook medegedeeld aan vertegenwoordigers van de provincies met wie hij overleg had. ”Ze hebben het met tegenzin geaccepteerd”, aldus de staatssecretaris.

Bleker zegt met de provincies overeengekomen te zijn dat ze de komende vier maanden, totdat duidelijkheid komt over de invulling van de EHS, geen nieuwe grondaankopen doen. ”Er is een stop tot het moment van hereiking”, stelde hij. Eerder reageerden de provincies teleurgesteld op uitspraken van Bleker dat provincies kosten voor herindeling van het landschap zelf moeten dragen.

Voor de provincies zijn de bestaande (wettelijk geborgde) bestuursovereenkomsten het uitgangspunt. ”Die zijn niet zomaar met een Haagse pennenstreek van tafel”, zei Ruud van Heugten namens het Interprovinciaal Overleg. ”De staatssecretaris geeft ons de ruimte om verantwoord op de rem te trappen, en provincies zeggen toe niet opnieuw gas te geven.” De provincies willen hun eigen stempel drukken op de herijking en ”accepteren geen blauwdrukken uit Den Haag”.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.