Home

Achtergrond 778 x bekeken

'Hoge voerwinst betekent dure big'

Zeugenbedrijven met de hoogste voerwinst leveren gemiddeld 3,3 biggen meer per zeug af dan de bedrijven met de laagste voerwinst.

Bovendien ontvangen de bedrijven met de hoogste voerwinst ruim 6 euro meer per verkochte big. Ook op vleesvarkensbedrijven zijn de verschillen tussen bedrijven met de laagste en hoogste voerwinsten groot.

Dat blijkt uit een analyse van Alfa Accountants. Alfa analyseerde technische en bedrijfseconomische gegevens van ongeveer 120 zeugenbedrijven. Arjen Schutten van Alfa Aalten verdeelde de groep in drie even grote groepen, respectievelijk lage, gemiddelde en hoge voerwinst en vergeleek de gemiddelde resultaten.

De groep met de hoogste voerwinst heeft een gemiddeld aantal van 421 zeugen. De groep met de laagste voerwinst gemiddeld 220.
Schutte verklaart het verschil in biggenopbrengst voor een groot deel uit de koppelgrootte en de kwaliteit van de geleverde biggen. ”Ook de onderhandelingsvaardigheid van de ondernemer kan een rol spelen”, aldus Schutten.

Schutten wijst er ook op dat de technische resultaten vaak sterk verbeteren naarmate het bedrijf groter wordt, maar dat er een optimum lijkt. ”Je ziet ze bij grotere bedrijven met meer dan vijf- tot zeshonderd zeugen toch wat afvlakken. De voerwinst neemt vaak af, maar de biggen worden wel tegen goede prijzen verkocht.” Schutten denkt dat inzet van vreemde arbeid op dergelijke bedrijven hierin een rol speelt.
Ook van een groep van zo’n 76 vleesvarkensbedrijven maakte Schutten een soortanalyse. Op de bedrijven met de hoogste voerwinst waren gemiddeld 1.813 vleesvarkens tegen gemiddeld 763 op de groep met de laagste voerwinst.

De bedrijven met de hoogste voerwinsten realiseerden een bijna 50 gram hogere groei per dag , dan bij de bedrijven met de laagste voerwinst. De voerconversies tussen deze groepen verschillen bijna 0,2 punt. Wat verder opvalt is dat zowel de zeugen- als de vleesvarkensbedrijven met de hoogste voerwinsten een bovengemiddelde voerprijs halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.