Home

Achtergrond 26 reacties

Handtekeningen tegen natuurplannen kabinet

Natuurmonumenten heeft al meer dan 50.000 handtekeningen verzameld tegen de plannen van het kabinet-Rutte met de natuur.

Die beloven volgens de vereniging niet veel goeds. Zo komt aan het verbinden van natuurgebieden abrupt een einde. Planten, dieren en mensen krijgen niet de ruimte die zij nodig hebben, vindt zij.

Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten, is sinds vandaag te horen in een radiospot met onder meer de tekst "Het nieuwe kabinet haalt een streep door de natuur". Hij roept iedereen op het protest tegen de plannen te tekenen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jaap Rodenburg

  Beste D. uit O., ik versta onder natuur drie soorten landschappen: natuurrijke cultuurlandschappen zoals landgoederen, nagenoeg natuurlijke landschappen zoals zandverstuivingen, en half-natuurlijke landschappen zoals heide en graslanden. Als je ziet hoe snel en hoeveel plant- en diersoorten uit Nederland en Europa verdwijnen, is het volgens mij hard nodig om alle drie de soorten landschappen te beschermen en uit te bouwen.

 • no-profile-image

  D

  Wat NM doet, valt onder de catagorie VERWAARLOZING!!!!

 • no-profile-image

  Jaap Rodenburg

  Beste Jan Warmenhuizen, bedankt voor de goede aanvullingen! Ik probeerde niet volledig te zijn, alleen een paar voorbeelden te geven. Over de stuifzanden: het feit dat een landschap ooit door menselijk ingrijpen is ontstaan, doet volgens mij niets af aan de waarde die het nu kan hebben voor zeldzame en bedreigde planten en dieren.
  Van wat ik tot nu toe heb gezien, doen NM, maar ook Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen, hun stinkende best om die waarde te behouden en te vergroten. In een aantal gevallen zijn grote grazers daarvoor onmisbaar - zonder hen groeit alles dicht en houd je alles bosvogels over.
  Ik kan je aanraden om eens mee te gaan op een excursie en van de boswachter zelf te horen wat er wordt gedaan en waarom.
  Dat alles doet niets af aan de vaak indrukwekkende natuurwaarden die veel boeren op en rond hun land weten te realiseren. Ook dat is een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse natuur - op cultuurgrond. Daar moeten die boeren dan ook een goede vergoeding voor krijgen, vind ik, en waardering van de burgers. Die burgers moeten zeker ook meer doen dan hun handtekening zetten en enen bedragje overmaken, Jan uit Noord-Brabant. Wat mij betreft komt er een verbod op grind- en tegeltuinen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste C Nieuwenhuyzen Kruseman, natuurlijk heeft dit kabinet er niet het geringste benul van waar men mee bezig is. Men ziet het botweg als enige taak om rucksichtslos te bezuinigen en alles te schrappen wat in hun ogen onrendabel is. De natuur? Waardeloos! Het milieu? Linkse hobby! Kunst? Gesubsidieerde troep! Onderwijs? Zinloze tijdverspilling! Gezondheidszorg? Eigen verantwoordelijkheid! Ouderenzorg? Nutteloze stervensbegeleiding! Nooit eerder werd dit land door zulk een volstrekt hersenloze horde rompen op benen voorgegaan op een pad dat regelrecht de civilisatieafgrond invoert. Daar kunnen Lubbers en Bakellende zélfs nog geen puntje aan sabbelen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste M.de Lange, je hebt helemaal gelijk wat NM betreft. Het dagelijks bestuur van die organisatie is zo rot als een mispel en sinds Cees Veerman er voorzitter is, worden alle (bijna een miljoen) leden gegijzeld, door hen volledig te onthouden van info over wat het bestuur aan het uitvreten is. Ik probeer dat al jarenlang open te breken en heb akties gevoerd tégen de schandalige gasmoord op ganzen die NM in 2008 op Texel liet uitvoeren. Daarover belasterde directeur de Graeff mij met naam en toenaam in de Volkskrant en toen ik hem daagde in het VARA-programma De Leugen Regeert verdomde die intense lafbek het om daarin te verschijnen! Ik heb het helemaal gehad met dat stelletje ladenlichters en ze zijn nog lang niet van mij af! Want ik laat niet toe dat het gedachtengoed van de natuurbehoudspioniers van het allereerste uur (Thijsse, Van Tienhoven, Burdet, Heimans en anderen) door dit laag bij de grondse schorremorrie met voeten getreden wordt. Voordat hij zich bij NM inlikte was de Graeff directeur Unie van Waterschappen. En Veerman was als minister LNV de totalitaire caudillo die pluimveerazzia's bij peuters, kleuters, pubers, huismoeders, invaliden, bejaarden en kloosterlingen liet uitvoeren. Zulk onzindelijk vuilnis zit er in 's Gravenland op het bestuurspluche! Die Beulakerellende was dus nog maar peanuts!

 • no-profile-image

  HANS

  C nieuwenhuyzen ga jij die miljarden Euro's betalen voor deze natuurgedrocht of laat je dat over iemand anders. Het is een waangedrocht van de bovenste plank. Lees het verhaal van leo maar over. GEGROET HANS

 • no-profile-image

  D

  Heer Rodenburg, wat verstaat u onder natuur dan? Deze discussie is al vaker gevoerd, maar gras- en akkerlanden vallen ook in de catagorie natuur in mijn beleving en niet de metershoge brandnetel- en distelpollen die men natuur tracht te noemen.

 • no-profile-image

  C.Nieuwenhuyzen Kruseman

  Het verbinden van natuurgebieden moet
  Absoluut door gaan. Het kabinet schijnt maar niet te kunnen begrijpen hoe belangrijk dat is. Hebben zij enig idee waar zij mee bezig zijn? Ik protesteer tegen hun plannen wat betreft de natuur in zijn geheel!

 • no-profile-image

  De Grenswachter

  Meneer Rodenburg NM maakt er een dikke Bende van ZE onderhouden niks en ROMMELEN maar wat AAN

 • no-profile-image

  jan

  Laten burgers eerst zelf hun tuin maar eens groen maken, ipv al die grind- en tegeltuinen!! Lekker makkelijk om andere de les te lezen en voor niks over andermans grond te beschikken, zonder zelf ooit de handen uit de mouwen te hebben gestoken.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste mensen, naar mijn idee gaat het maar om één ding en dat is dat we aan de vooravond staan van het instorten van de grondprijzen. Daarom wil het kabinet zo snel mogelijk van gronden af en er geen nieuwe bij.

 • no-profile-image

  Sinterklaas

  In Nederland is geen natuur!

 • no-profile-image

  henk h

  laat iedereen eerst eens zijn eigen voor- en achtertuin (indien aanwezig) bijhouden - nog te lui om het onkruid weg te halen, het pad sneeuwvrij te hebben. ga je hetzelfde in de natuur te werk, blijf er dan met je fikkes af, het word alleen maar erger

 • no-profile-image

  gert

  maak maar natuur in de grote steden inplaats van parkeerplaatsen

 • no-profile-image

  Jaap Rodenburg

  Beste kritische lezer, de soortenrijkdom gaat inderdaad nog steeds achteruit, omdat we intussen ook vrolijk zijn doorgegaan met het aanleggen en steeds weer verbreden van snelwegen, het uit de grond stampen van Vinexwijken, en het verder vervuilen van het milieu. Het herstellen en ontwikkelen van natuurgebieden heeft de achteruitgang van een aantal soorten wel vertraagd of gestopt. En er zijn zelfs soorten teruggekomen die waren verdwenen, zoals de kraanvogels in Drenthe en de visarend in de Oostvaardersplassen. Zonder ingrijpen was dat echt niet gelukt.

 • no-profile-image

  realist

  En toen werd het stil.

 • no-profile-image

  m de lange

  Deze handtekening actie van nm is een wassen neus Het kabinet moet deze protest actie afdoen als 1 stem Toen wy een protest actie hielden om te voorkomen dat de beulaker polder onder water zou gaan werden onze handtekeningen aan de kant geschoven als 1 stem. Heer rodenburg wordt wakker nm heeft rondom Giethoorn een grote bende gemaakt,alles wat zy in eigendom krygen moet later met subsiedy worden hersteld ,en dat noemt zich natuurbeschermers

 • no-profile-image

  Jaap Rodenburg

  Wie zegt dat wat Natuurmonumenten doet onder de "catagorie" verwaarlozing valt, is kennelijk nog nooit in zo'n gebied geweest, meneer of mevrouw D uit O. Ik heb op meerdere plekken gezien dat NM als één van de weinigen zorgt dat er in Nederland nog iets van natuur blijft bestaan. De kabinetsplannen zijn dan ook de nekslag voor een volwaardige natuur die bestand is tegen alle milieuvervuiling en klimaatverandering die wij met z'n allen veroorzaken. Hoe sneller Bleker en de zijnen terugkeren van dit dwaalspoor, hoe beter.

 • no-profile-image

  anne

  boter bij de vis. Ik stel voor dat iedere ondertekenaar direct ook een aantal duizend euro inlegd om die natuur dan te realiseren.

 • no-profile-image

  even wachten nog

  herkauwer komt zo

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Jaap Rodenburg, heb je je wel eens afgevraagd hoe het kan dat, ondanks het aanleggen van steeds meer "natuur", de soortenrijkdom steeds verder achteruit gaat?

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Jaap Rodenburg, jij noemt stuifzanden natuurlijk? Die zijn anders wél ontstaan door overbegrazing en minerale uitputting van de hei en door kap van bossen. De uitgestoven laagten waar water bleef staan en veenvorming optrad, bennen wél natuurlijk. Maar die bennen ook allemaal kapot gemaakt door recreanten, grote grazers en stomme beheerders! En waarom noem jij strandvlakten, wadden, duinen, slenken, prielen, gorzen, slikken en estuaria niet? Verder heb NM bijkans een miljoen leden, dus die paar handtekeningen zeggen nog geen moer!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik ben het met Anne eens. Als mensen iets gratis en voor niets kunnen krijgen, dan tekenen ze allemaal. Om dan te schermen met handtekeningen is nogal flauw. Ik weet zeker dat als er morgen een handtekeningenactie wordt gehouden voor 30% belastingverlaging, ik meer handtekeningen bij elkaar krijg dan Natuurmonumenten. En dan, zeggen dat het beleid aangepast moet worden. Gelukkig hebben we nu een nuchter kabinet met een heel nuchtere Bleker.

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Beste Jaap Rodenburg. Dat die nb-instanties en hun beheerders hun stinkende beste doen is niet zozeer te ruiken, maar is bij iedere stap in onze natuurgebieden te ondergaan. Tegen wil en dank! Want het is precies zoals Jan Warmenhuizen stelde: bepaalde waardevolle ecotopen ontstonden door de eeuwen heen min of meer op natuurlijke wijze, maar afgelopen decennia hebben uitgerekend de natuurbeherende instanties er een ongelofelijke janboel (excuus Jan) van gemaakt. Moedwillig en tégen alle terechte en gefundeerde kritiek in! Want het beheer moest en zou goedkoper en om dat te bereiken werden dingen gedaan waarvoor ware vegetatiekundigen zoals Victor Westhof en Chris van Leeuwen zich in hun graf omdraaien. In de meest letterlijke zin des woords! En ik weet waarover ik spreek, want ik heb beide in plantensociologie gespecialiseerde deskundigen zeer goed gekend. Zélf woon ik al mijn leven lang in het rivierengebied en geloof mij: ook Jac P. Thijsse (die immers prachtige Verkade albums wijdde aan onze rivieren en aan De Bonte Weide) en Hendrik Marsman wentelen zich beslist astraal om en om voor hetgeen er 'hun' schatten werd aangedaan! "Denkend aan Holland zie ik duwcombinatievolle rivieren traag door totaal verpauperd landschap gaan!"
  Hoe anders was dit nog geen 20 jaar geleden. In mei 1993 bezocht ik de Leeuwense Uiterwaard in gezelschap van Frans Vera en Leen de Jong (die destijds jurist was bij Vogelbescherming en later directeur WNFNederland). Bij iedere stap vlogen er tientallen luid alarmerende Grutto's, Tureluurs, Kieviten, Scholeksters en een menigte Veldleeuweriken, Graspiepers, Gele Kwikken, Grauwe Gorzen en andere graslandvogels rondom ons en fladderden er Slobeenden, Zomertalingen en Patrijzen uit het bont geschakeerde hooiland. Er riepen meerdere Kwartelkoningen en in de met rietruigte begroeide halfdroge stroomgeulen zongen Bosrietzangers, Kleine Karekieten, Rietgorzen en Blauwborstjes. Vera had absoluut geen oog of oor voor al dat moois, waarvan vele soorten ook toen al op de Rode of Blauwe Lijst prijkten. Hij merkte slechts op: "het is doodzonde om onze kostbare natuurgebieden te VERKWANSELEN aan zulke Cultuurvolgers. Laat die maar naar het boerenland gaan!"Ik wees hem erop dat op 'het boerenland', in casu het binnendijkse gebied, de derde ruilverkaveling in successie in voorbereiding was maar daarin was die carriéreruikende, geboren en getogen stadse Amsterdammer totaal niet geinteresseerd. En de Jong evenmin!
  Ik heb het hen destijds gezegd en herhaal het nog maar eens: Zij hebben de Nachtwacht witgekalkt, er in rood, geel en blauw gekuntstelde lijnen op getrokken en riepen toen luidkeels, dat zij een Mondriaan verwekt hadden. Maar in werkelijkheid vernietigden zij een onschatbaar waardevol kunstwerk en brachten er slechts pure gossip voor in de plaats. Rotzooi en meuk, zonder enige duurzaamheidswaarde! Er boedt al jarenlang niet EEN weidevogel meer in dat gebied en gister telde ik er 8 grote bonte spechten, 14 boomkruipers en tientallen merels, winterkoningen, heggemussen, mezen, vinken en andere vogels waarvan het in iedere Hollandse tuin of woonwijk wemelt! Is het niet doodzonde dat onze kostbare natuur verkwanseld werd aan zulke urbanisatievolgers? Dat de Kraanvogel (en de Wilde Zwaan, Grote en Kleine Zilverreiger, Brilduiker, Roodmus, Buidelmees, Zeearend en vele andere vogelsoorten) in Nederland zijn gaan broeden heeft in overwegende mate niks, maar dan ook absoluut niks, met de Nieuwenatuurhype te maken. Het hele rivierengebied is naar de kloten geholpen voor het Plan (Zwarte) Ooievaar. Dat heeft dus de totale weidevogelpopulatie van dat hele gewest met wijde omgeving gekost. En het deed kostelijke oer-Hollandse landschappen verworden tot dezelfde grauwe misére waardoor Oost- en Middeneuropese rivierdalen een intens somber stemmende aanblik bieden. Zéker op donkere, grauwe herfstdagen!

 • no-profile-image

  koetje

  Gisteravond was Bleker in P&W nav de Oostvaardersplassen.Geweldig zo'n nuchtere Noorderling,broodnodig in het verkokerde Den Haag.Eerst plannen maken en dan gaan rekenen,ja daar zijn al heel wat bedrijven door op de fles gegaan.Maar waarom gaat NM zichzelf niet roeren op de grondmarkt?Als je graag natuur wil hebben,wat let je dan.Dan maar de contributie fors omhoog.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.