Home

Achtergrond 2 reacties

Gezinsbedrijf moet centraal staan in nieuw landbouwbeleid

Bestaanszekerheid voor gezinsbedrijven, instrumenten voor marktregulering en behoud van productiequota. Dat willen Paul Geurts en Riky Schut zien in het toekomstige Europese landbouwbeleid.

In Limburg is het debat over toekomstig landbouwbeleid van groot belang! De Milieufederatie Limburg spreekt zich uit in een rapport over een duurzame landbouw in Limburg. In verschillende provincies is men tegen verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij en Brabant gaat megastallen aan banden leggen met ondersteuning van de boerenorganisatie ZLTO. In de gemeente Horst verzet een heel dorp zich tegen de uitbreiding van de intensieve veehouderij.

De LLTB schaart zich in het midden en staat enerzijds achter het provinciaal beleid van onder meer de innovatieve ontwikkelingen zoals Greenport Venlo en het Nieuw Gemengd Bedrijf en anderzijds voor verbreding van klein- en middenbedrijven en een vitaal platteland.

De politieke discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid voor de komende tien jaar is gestart. In Utrecht waren in oktober meer dan 25 maatschappelijke en kritische landbouworganisaties bijeen om te praten over de toekomst van de landbouw. De SP Werkgroep Land-en Tuinbouw was erbij.

De publieke opinie over welke kant het uit moet met de landbouw en ons voedsel schuift langzaam op. Het beleid van de afgelopen decennia heeft de positie van grootschalige industriële landbouw versterkt. Met argumenten voor of tegen eerlijk' voedsel dat voor de boer en tuinder een kostendekkende prijs oplevert, kan het debat niet worden afgedaan.

In landbouwgebieden in Noord-Limburg lijkt het een technische kwestie van ruimtelijk ordenen en bestemmen, innoveren en schaalvergroten rond de ontwikkeling van greenports voor glastuinbouw en landbouwontwikkelingsgebieden (log’s) . De grote groep boeren en tuinders met een gemiddeld gezinsbedrijf – die elke dag hun producten leveren aan de veiling, coöperatie en handel – staan minder in de belangstelling. Toch zijn zij als midden- en kleinbedrijf het cement van de samenleving, waar mannen en vrouwen en hun gezinnen een belangrijke economische en sociale positie hebben. De land- en tuinbouw moet een blijvende kans hebben als economische drager en vernieuwer van het landschap. De agrarische sector in Limburg is te belangrijk!

Drie grote thema’s zijn in 'de houtskoolschets' over het Europees landbouwbeleid 2020 van ex-minister Verburg van LNV van belang: versterking van concurrentiekracht en duurzaamheid, beloning van in stand houden van waardevolle gebieden voor natuur- en waterbeheer en afbouwen van inkomenssteun. Dat betekent een verdere versnelling van de schaalvergroting en een fikse afname van boerenbedrijven.

In de huidige situatie staan boeren vaak tegenover natuurorganisaties en moeten zij concurreren om ruimte en geld. Het is noodzaak om samen te streven naar een ander landbouwbeleid.

Overal in Europa, ook in Nederland, zien we groepen en individuen werken aan alternatieven en oplossingen zodat boeren en tuinders bestaanszekerheid behouden. Er worden bruggen geslagen tussen boeren en organisaties van milieu, natuur en ontwikkelingswerk. Regionalisering, kortere ketens in de voedselvoorziening en een eerlijke prijs voor boeren wereldwijd zijn kernwoorden.

Het huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem leidt tot schaalvergroting en intensivering van productie, met als gevolg (over)productie, export en lagere marges, waardoor de afzet onder druk staat. Boeren moeten steeds verder onder de kostprijs produceren, waardoor ze min of meer gedwongen worden hun bedrijf te vergroten. Men moet financieel zware verplichtingen aangaan en bedrijfsrisico’s worden vergroot.

Een alternatief is in het beleid de bestaanszekerheid en het inkomen van de boeren- en tuindersgezinnen centraal te stellen met als uitgangspunten het welzijn van mens, dier en milieu.

Wij als werkgroep staan met andere organisaties voor een gezond, duurzaam, eerlijk en solidair gemeenschappelijk Europees voedsel- en landbouwbeleid. Dat betekent instandhouding van een landbouw waarin boeren voedsel en producten produceren op gezinsbedrijven en zorgen voor het platteland. Hiervoor gelden eerlijke en stabiele prijzen, die de boer en tuinder en hun medewerkers een evenwichtig inkomen garanderen. Hierbij hoort een zekere marktregulering en behoud van quotering.

In tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil om – meer concurrentie op de vrije wereldmarkt – streven wij naar een meer regionale voedselproductie, dat is ook beter voor het klimaat en biedt elk land of elke regio meer voedselzekerheid.

Paul Geurts en Riky Schut zijn voorzitter en secretaris van de SP-werkgroep land- en tuinbouw Noord-Limburg

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    jan

    Een eerlijke prijs? Is dat 200 of400€ per ton tarwe? maak het concreet aub.
    Luchtfietsen helpt niet echt.

  • no-profile-image

    Het woord "eerlijk" kom je altijd en overal weer tegen. De overheid hangt echter van leugens en bedrog aan elkaar. Dan heeft praten en overleggen, over wat dan ook, geen enkele zin.

Of registreer je om te kunnen reageren.