Home

Achtergrond

Geen akkoord over EU-octrooi

De 27 EU-landen zijn er woensdagavond niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een Europees octrooi, dat de nationale octrooien zou moeten vervangen.

"Tot onze spijt zijn we niet tot overeenstemming gekomen'', aldus minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) na beraad met zijn EU-collega's in Brussel.

De meeste landen steunden een compromisvoorstel van huidig EU-voorzitter België, maar Spanje en Italië wezen dat af. Op 10 december wordt een nieuwe poging ondernomen om op één lijn te komen.

Over een EU-octrooi wordt al decennia gesproken. Het conflict draait om het aantal talen waarin een octrooiaanvraag vertaald moet worden. Het voorstel van België hield in het aantal vertalingen te beperken tot Engels, Duits en Frans, waarbij één van die talen juridisch bindend dient te zijn. Daarnaast zou er nog een vierde taal gekozen kunnen worden.

Spanje en Italië verzetten zich tegen deze oplossing, omdat zij er grote moeite mee hebben dat hun eigen taal uit de boot valt. Verhagen toonde aan het begin van het beraad nog enige optimisme, omdat er wat beweging leek te zitten bij Italië. Maar uiteindelijk leverde het overleg niets op.

Een EU-octrooi is van groot belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland staat op de derde plaats in de EU wat het aantal octrooiaanvragen betreft. Hoe kleiner het aantal talen waarin een octrooiaanvraag moet plaatsvinden, hoe lager de kosten voor een bedrijf. Naar verwachting zal de invoering van een EU-octrooi ook zorgen voor meer investeringen in innovatie.

Als het op 10 december weer niet lukt een akkoord te bereiken, komt een regeling in beeld waaraan niet alle EU-landen meedoen. Volgens Verhagen is de belangstelling toegenomen voor zo’n aparte samenwerking van een flink aantal lidstaten, waarvoor het EU-verdrag de mogelijkheid biedt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.