Home

Achtergrond 245 x bekeken

Gecombineerd monstergebruik niet toegestaan

Sinds ongeveer 25 jaar nemen de correspondenten van het Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel zogeheten combinatiemonsters van partijen bloembollen.

Deze monsters worden zowel gebruikt voor de kwaliteitsklassering door de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) als voor eventuele procedures bij het Scheidsgerecht. Deze werkwijze is kostenefficiënt voor de ondernemers en voor de organisaties. In 2009 kreeg de BKD van het ministerie van landbouw en de Plantenziektekundige Dienst te verstaan dat dit niet langer was toegestaan. Volgens de overheid was deze handelswijze strijdig met de EU regelgeving waarin bepaald is dat alleen officiële instanties monsters mogen nemen die een rol spelen bij het vaststellen van de fytosanitaire- en kwaliteitsstatus van partijen bloembollen.

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is evenwel van opvatting dat deze monsters geen rol spelen in de fyto-beoordeling en dat er voor kwaliteitsmonsters een mogelijkheid in de regelgeving is voor het delegeren aan andere instanties mits deze voldoen aan bepaalde eisen. Het Hoofdbestuur van de KAVB heeft ondanks dat de conclusie moeten trekken dat het systeem van gecombineerde monsters helaas moet worden verlaten. Het aanbod van de BKD om de gecombineerde monsters door keurmeesters te laten nemen is, gelet op de zeer strikte aansturing van de BKD door het ministerie, niet acceptabel voor de KAVB omdat daarmee de deur wordt opengezet naar overheidsinvloeden in het private systeem van het Handelsreglement en Scheidsgerecht. Daarnaast is de KAVB van opvatting dat het systeem met correspondenten zeer kostenefficiënt en flexibel is.

De KAVB hoopt dat de kostenstijging, die ontstaat door de nu afgedwongen verandering voor de ondernemers beperkt zal blijven. De werkwijze van de BKD voor het nemen van vereiste kwaliteitsmonsters zal hierbij in hoge mate bepalend zijn. Teneinde (grote) verschillen in de uitslagen van kwaliteitsmonsters en Scheidsgerechtmonsters te vermijden wordt ondernemers door de KAVB dan ook aangeraden te overwegen monsters van een partij op hetzelfde moment te laten nemen door de keurmeester en door de correspondent.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.