Home

Achtergrond 1 reactie

FrieslandCampina onderzoekt voedingskundige voordelen

FrieslandCampina beschouwt kindervoeding, merkkaas, zuiveldranken en geografische uitbreiding van het werkgebied als speerpunten voor de komende tien jaar.

Dat zei directeur strategie Thom Albers op de NCR Coöperatiedag in Bussum. Bij innovatie werkt FrieslandCampina volgens Albers voortaan vooral aan het ontwikkelen en vermarkten van voedingskundige voordelen en anders dan sommige concurrenten niet primair op de geniet-factor.

Innovatiebeleid

FrieslandCampina speelt in zijn innovatiebeleid in op vier aspecten: groei en ontwikkeling (kindervoeding), gezondheid en welzijn, functionaliteit en dagelijkse voeding. Albers wil ook dat FrieslandCampina het imago van zuivel in campagnes fors positief bijstelt.

“We zijn echt slordig met dat dossier omgegaan en stellen nu doelbewust een directeur ‘goodness of dairy’ aan om de tendens te keren.” In melk zitten heel veel voedingsstoffen, aldus Albers. Hierop inspelend kan FrieslandCampina ook meeprofiteren van de duurzaamheidstrend. “Het aantal voedingsstoffen per gram uitstoot CO2 is heel hoog, en dat feit kan FrieslandCampina positief aanwenden.”

Bulk

Wat FrieslandCampina betreft is de rol van de bulk, volgens Albers matig verliesgevend, gereduceerd tot vulling. Dat wat niet anders afgezet kan worden, wordt zo vermarkt. De toekomst ligt in het toevoegen van waarde, en het exploiteren van nieuwe markten.

Albers liet een promotiefilm van het bedrijf zien waarin opvallend veel Aziatische gezichten te zien zijn. FrieslandCampina wil Zuidoost-Azië en China volgens Albers op alle denkbare wijzen bedienen: door melkpoeder en boterolie te exporteren, complete producten vanuit de fabriek in Leeuwarden op te sturen en lokaal de melkveehouderij te helpen ontwikkelen.

Albers is ervan overtuigd dat globalisering doorzet. Hoe FrieslandCampina daarmee omgaat, bepaalt het succes in de toekomst. “Globalisering is een onweerstaanbare trend”, aldus Albers. Landen doen in de internationale arbeidsdeling op een liberale markt waar ze het sterkst in staan. Nederland heeft een buitengewoon sterke melkveehouderij, aldus Albers.

Risico's globalisering

“Er zijn ook risico’s. Globalisering betekent ook dat markten meer beweeglijk worden. Dat maakt het belangrijk dat we topmanagers in huis hebben die de strategie goed kunnen vormgeven en doorontwikkelen. FrieslandCampina is juist op de meest beweeglijke markten in staat goede rendementen te behalen”, zegt Albers.

Duurzaamheid

Naast een focus op toegevoegde waarde en nieuwe markten heeft FrieslandCampina volgens Albers wat betreft duurzaamheid nog een volle agenda in te vullen. “Aan de bedrijfskant is al veel gebeurd, en in 2011 willen we echt grote stappen zetten met de melkveehouders. Het CO2-dossier is daarbij belangrijker dan het energie-dossier. De mentaliteit is echt verandert. Vroeger deed het bedrijf duurzaam op een conservatieve manier: omdat het moest, en omdat het soms wat financieel opleverde. Maar met de dag wordt de vraag vanuit klanten assertiever. Consumenten zien koeien nog als vrolijke dieren in de wei, maar NGO’s weten heel goed hoeveel methaan koeien uitstoten.”

Concreet wil Albers nog niet zijn. “Er zijn zeer ambitieuze plannen opgesteld en doorgesproken met melkveehouders, en volgend jaar gaan we concreet invulling geven.” Duurzaamheid is ook een kans, aldus Albers. “Daarbij wordt gezocht naar partnerschappen met de voerindustrie, fokkerij en wetenschappelijk onderzoek.

Eén reactie

  • no-profile-image

    hollander

    Het imago van Friesland Campina is prima.
    De leden kunnen trots op hun multinational zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.