Home

Achtergrond 501 x bekeken

'Fries standpunt mega-veebedrijven heroverwegen'

De Provincie Friesland wil het standpunt over de zeer grootschalige, niet-grondgebonden veehouderij opnieuw tegen het licht houden.

Dit stelt de provincie in de ontwerp-landbouwagenda 2011-2013, die komende woensdag wordt besproken met Provinciale Staten.

Eerder gaf Friesland te kennen dat het in principe geen grenzen zou stellen aan de bouw van grootschalige landbouwbedrijven. Voorwaarde was wel dat bedrijven zouden worden gebouwd volgens de eisen van het programma de Nije Plaats. Volgens dit programma kunnen gemeenten zelf nadere voorwaarden stellen aan inpasbaarheid van nieuwe bedrijven in het landschap, aan vormgeving en de wijze waarop ook rekening moet worden gehouden met belangen van natuur en milieu. Ondernemers die zich niet wil houden aan de voorwaarden van het programma de Nije Plaats krijgen wel te maken met eisen voor nok- en goothoogte en omvang van stal of kas.

Alvorens in te kunnen stemmen met de komst van zeer grootschalige, niet-grondgebonden veebedrijven, willen Gedeputeerde Staten eerst meer zicht krijgen op wat op dit gebied is te verwachten (aan stalconcepten) en welke ruimtelijke en milieutechnische aanpassingen misschien toch nodig zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.