Home

Achtergrond

Eucolait: PO’s zuivel verstoren interne markt

De producentenorganisaties (PO’s) die de Europese Commissie voorstelt voor de zuivelsector verstoren de interne markt. Dit stelt de koepelorganisatie van de Europese zuivelhandel, Eucolait, in een reactie op uitgelekte Commissie-voorstellen.

De organisatie komt tot deze conclusie omdat de Commissie de wijze van contracteren tussen melkveehouders en hun afnemers, en de contractvoorwaarden, in handen wil leggen van de afzonderlijke lidstaten.

Als dit voorstel wordt aangenomen, resulteert dit gemakkelijk in allerlei onderlinge prijsverschillen tussen lidstaten. Er is immers geen instantie die erop toeziet dat gelijke spelregels worden gehanteerd. Dit gebrek aan eenvormigheid leidt tot verstoringen van de interne EU-markt, meent de zuivelhandel.

Ook maakt de handel bezwaar tegen het feit dat de Commissie voorstelt om de mededingingsregels aan te passen ten behoeve van de producentenorganisaties. Zo’n aanpassing is naar de mening van Eucolait helemaal niet nodig, omdat kleinschalige samenwerkingsverbanden ook bij de huidige mededingingswetgeving al zijn toegestaan. Zelfs grotere samenwerkingsverbanden zijn niet per definitie verboden.

Door extra mogelijkheden te geven voor aanbodsbundeling, afzet van melk aan meerdere kopers/verwerkers en het stellen van nadere contracteisen, geeft de Commissie in feite een soort kartelvergunning af.

Dit zijn vergaande voorstellen, constateert de handel. Vooral als daarbij ook in aanmerking wordt genomen dat nut en noodzaak van de voorstellen niet zijn aangetoond, in ieder geval niet voor dit moment.

Ook de waarschijnlijke gevolgen van de komst van PO’s in de zuivel zijn niet goed in kaart gebracht. Een zogenoemde ’Impact Assessment’ is niet uitgevoerd. Zo’n besluit is volgens de handel een onontbeerlijke maatregel om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over de voorstellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.