Home

Achtergrond

Eigentijdse ijdelheid

Een verbod op onteigening ten behoeve van natuurdoeleinden. Dat zou CDA-Kamerlid Ger Koopmans wel willen, sprak hij eind vorige week stoer.

Het is een standpunt waarmee hij zich bij de agrarische achterban zeker geliefd maakt. Maar kan het ook? Gisteren, bij behandeling van de natuurbegroting voor 2011, bond Koopmans al wat in. Per motie vroeg hij het kabinet het onteigeningswapen niet in te zetten voor natuur, en zo nodig de wet hiervoor aan te passen. De motie kan rekenen op een Kamermeerderheid, dat wel.

Het valt echter niet te verwachten dat een kabinet zich het ultieme middel om ruimtelijke plannen te realiseren uit handen laat nemen; dan laat je je gijzelen door de laatste boer in een gebied, luidt het klassieke verweer. Bovendien zou je moeten beargumenteren waarom je geen onteigening toepast voor natuur en wél voor verkeer of andere plannen. Koopmans had daarmee geen moeite: anders kun je niet doorrijden. Echt steekhoudend is dat echter niet.

Het valt dan ook niet te verwachten dat het kabinet een verbod zal opnemen in de Onteigeningswet, die overigens nog voorligt in de Eerste Kamer. Een toezegging niet lichtvaardig naar het wapen te grijpen kan Koopmans met zijn motie wel lospeuteren. Maar zover waren we al. De CDA’er vertolkt kortom een eigentijds, maar ook ijdel geluid.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.