Home

Achtergrond

EP volhardt in opstelling EU-begroting 2011

Het Europees Parlement (EP) is niet van plan zijn eisen bij de Europese begroting af te zwakken of in te slikken.

Dat bleek bij vanochtend bij stemmingen in het EP. Het Parlement nam daar met grote meerderheid een resolutie aan, waarin het de door de lidstaten voorgestelde budget voor 2011 accepteert, mits de lidstaten het Parlement een grotere rol geven bij toekomstige begrotingsonderhandelingen. Ook wil het Parlement met de lidstaten in gesprek over nieuwe Europese belastingen.

Op 15 november strandden onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad (waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn). Enkele lidstaten, met name het Verenigd Koninkrijk en Nederland, zijn sterk gekant tegen het verder prijsgeven van zeggenschap over financiële middelen aan Europa. Het Nederlandse kabinet ziet nieuwe Europese heffingen, zoals Eurocommissaris Janusz Lewandowski onlangs voorstelde, helemaal niet zitten.

Het Parlement vindt echter dat de Raad een eerste stap moet zetten. Volgende week komt de Europese Commissie met een nieuw voorstel over de begroting voor 2011, dat nog diezelfde week in de EP-begrotingscommissie wordt besproken. Als er geen akkoord komt over een nieuwe begroting, dan wordt de begroting van 2010 uitgevoerd.

Het EP stelde eerder voor de EU-uitgaven met 6 procent te verhogen ten opzichte van 2009. De EU-regeringsleiders besloten recent dat ze niet verder willen gaan dan een kleine 3 procent.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.