Home

Achtergrond

ELI: nieuw EU-beleid raakt de tuinbouw

De Nederlandse tuinbouw kan uitzien naar een periode van relatief veel nieuw Europees beleid voor afzet en fytosanitaire zaken.

Daarbij dreigen extra maatregelen en mogelijk verlies van instrumenten uit de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).

Hans Hoogeveen, directeur-generaal van het ministerie van ELI, verwacht dat Nederlandse belangen niet altijd in lijn lopen met Europese ambities. "We zullen nog wel een robbertje moeten vechten in Brussel om de Nederlandse belangen te verdedigen."

Zo werkt de Europese Commissie al enkele jaren toe naar modernisering van de fytosanitaire regels in de EU. Dat dreigt tot kostenverhoging voor Nederlandse bedrijven te leiden. Nederland wil niet dezelfde regels opgelegd krijgen als Bulgarije, waar de norm van fytosanitaire zaken duidelijk lager is.

Ook bij invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 wil het ministerie zich hard maken voor behoud van het stelsel van Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). "Dat is een prima instrument. We willen niet alleen dat via GMO gestreefd wordt naar kwaliteitsverbetering en kostprijsverlaging, maar ook maatregelen moeten bevatten voor innovatie, milieu en promotie. U heeft laten zien wat de kracht is van gezamenlijke promotie", aldus Hoogeveen.

In de voorlopige plannen heeft de Europese Commissie geen specifieke voorstellen voor GMO gedaan. Op ambtelijk niveau zijn de gesprekken concreter. ”We weten natuurlijk wel waar commissie-ambtenaren aan denken.” Details wilde Hoogeveen niet geven, maar reden voor onrust is er niet, stelde hij. De Nederlandse afzetorganisaties hebben groot belang bij de tientallen miljoenen euro’s uit de GMO-regeling.

Het ministerie wil ook meer energie steken in bilaterale afspraken van de Europese Unie met handelsregio’s en marktontsluiting in voornamelijk Aziatische landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.