Home

Achtergrond

ELI handhaver van Vleeskuikenbesluit

Het ministerie van ELI houdt zelf het toezicht op de naleving van het Vleeskuikenbesluit.

Dat blijkt uit een stuk dat donderdag wordt besproken in de vergadering van de Sectorcommissie pluimveevlees van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). Vanuit de sector is altijd aangedrongen op een gekoppelde controle met het IKB-kip systeem. Een voorwaarde daarbij was echter dat het ministerie moest garanderen dat ook de 52 bedrijven die niet zijn aangesloten bij IKB jaarlijks worden gecontroleerd. Het ministerie kon die garantie echter niet geven, waarop de sector de hele controle aan ELI heeft overgelaten. Dienst Regelingen gaat een databestand op stalniveau aanleggen voor alle vleeskuikenbedrijven. De bedrijven moeten per koppel de slachtdatum en de geleverde kilo’s aan DR moeten doorgeven.

Vleeskuikenbedrijven die hun kuikens laten slachten bij niet-IKB-waardige slachterijen worden na de invoering zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle op hakdermatitis. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de controle op het bedrijf voor afvoer naar de slachterij wordt uitgevoerd. Bij slacht door IKB-slachterijen wordt de controle uitgevoerd op de slachterij.

Het ministerie van ELI wil de vleeskuikenrichtlijn per 1 januari doorvoeren. Er moeten nog enkele knopen worden doorgehakt. Volgens PPE-sectordirecteur Ben Dellaert verschillen ministerie en sector nog over de interpretatie van de Europese regels als het gaat over de oppervlakteberekening van de stal.

Het ministerie wil een forfaitkorting toepassen van 1,7 procent voor de aanwezigheid van voerpannen en drinkbakken. Het argument is dat vleeskuikens niet kunnen lopen op de plaatsen waar deze staan opgesteld. De sector denkt er anders over en heeft de staatssecretaris er op gewezen dat er in andere landen anders met deze regels wordt omgegaan. Ook over de berekening van de sterftepercentages in de stallen verschillen de standpunten.

Of registreer je om te kunnen reageren.