Home

Achtergrond

Duitsers blijven optimistisch over castratievrije biggenhouderij

De Duitse vleesbranche is na twee jaar onderzoek nog steeds optimistisch over de haalbaarheid van een castratievrije biggenhouderij.

Dat verklaart ketenbeheerder QS op basis van de uitkomsten van een workshop waarin de inspanningen van de afgelopen twee jaar werden geëvalueerd. De pogingen om alternatieven te vinden voor castratie van beren zonder dat dit afbreuk doet aan de vleeskwaliteit worden daarom onverminderd voortgezet.

QS fungeert als coördinator van de activiteiten om tot afschaffing van castratie te komen en sprak op de in samenwerking met het landbouwministerie in Berlijn belegde workshop met een slordige 200 deelnemers uit wetenschap, politiek, varkenshouderij, slachterijsector en detailhandel over de bevindingen die sinds de Düsseldorfer Verklaring in 2008 zijn opgedaan. In die verklaring werd vastgelegd dat zal worden gestreefd naar afschaffing van castratie, terwijl in afwachting daarvan bij de ingreep pijnstillende middelen aan de biggen moeten worden toegediend. Verdoving blijven de Duitsers afwijzen.

De vorige week gehouden workshop in Berlijn geeft reden tot optimisme, maar het doel is echter nog niet bereikt, erkent QS. "Een omvangrijke ondersteuning van de verdere research is noodzakelijk.". Potentiële oplossingen voor het kwaliteitsprobleem bij vlees van ongecastreerde biggen zijn de ontwikkeling van een electronische geurdetecor en aanpassing van de genetica via de fokkerij. Aan beide alternatieven wordt nog onverminderd gewerkt, hoewel er volgens QS wel vorderingen zijn gemaakt. Afgezien daarvan wordt gepleit om de geurdetectie aan de slachtband uit te laten voeren door speciaal daarvoor getrainde personen. "Dat alternatief verdient eveneens de opmerkzaamheid en zou sterker moeten worden beproefd," concludeert de ketenbeheersorganisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.