Home

Achtergrond 15 reacties

CDA: landbouw moet meer in kringlopen denken

De land- en tuinbouw, met name de intensieve veehouderij, moet veel meer aansluiten bij natuurlijke, gesloten kringlopen.

Daarnaast dienen grondgebonden gezinsbedrijven te worden beschermd. Dat staat in een resolutie die enkele CDA-leden zaterdag voorleggen aan het partijcongres in Utrecht. Het dagelijks bestuur van de partij heeft geadviseerd de motie ongewijzigd over te nemen.

De indieners vinden dat de agrarische sector een te groot beslag legt op de draagkracht van de natuur. "De grond in ons land is door andere landbouwmethoden de laatste tijd meer als voedingssubstraat dan als vruchtbaar blijvende levende aarde", is een van de constateringen.

Voorts vinden de indieners dat de sector in overleg met de politiek en maatschappelijke organisaties een eerlijke en duurzame visie op de landbouw moet ontwikkelen, onder meer "door regionale bijeenkomsten met relevante organisaties".

Het partijbestuur heeft aanneming van een andere resolutie die vraagt om de ontpoldering van de Hedwigepolder ongedaan te maken ontraden. Dit is immers al geregeld in het regeerakkoord, stelt het DB.

Op het partijcongres wordt ook de evaluatie van de recente verkiezingsnederlaag besproken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Student

  Respect CDA: +1

 • no-profile-image

  paulbos

  goede berichten van het cda! als je meer met de 'lifecycles' van de natuur gaat meebewegen, gaat alles makkelijker. ik las eens ergens: wijze mensen begeleiden de natuur! wij werken op de boerderij al op deze manier en het lijkt wel of je met minder energie meer bereikt. laat de kringloop-gedachte ook maar los op de evaluatie van de partij... :-)
  paul bos

 • no-profile-image

  Realist

  Het niveau van de landbouw is zeer hoog. Daar tegen over staat het lage niveau en mentaliteit wat er buiten de landbouw afspeelt. Helaas willen zij de dienst uit maken over de ruggen van en ten koste van de landbouw!

 • no-profile-image

  Anne Marie

  Misschien zijn de CDA leden geinspireerd door de Technische Commissie Bodem

  De TC Bodem adviseerde in augustus de minister om nutrientenkringlopen beter te sluiten, vanwege belasting van bodem en water hier, nutriententekorten elders, opraken van grondstoffen (bv fosfaat), toenemende vraag naar voedsel en andere 'biobased' producten.

  Men adviseert:
  - Veestapel in overeenstemming te brengen met mestplaatsingsruimte
  - Meer mestverwerking tot kunstmestvervangers
  - Aanvoer- en afzetgebieden van nutrienten in overeenstemming brengen (bv op europese schaal).
  - Nutrientenstromen in organisch afval en humane ontlasting niet aan de kringloop te onttrekken, maar er in te houden.

  zie http://www.tcbodem.nl/files/A059%20Sluiten%20nutrientenkringlopen.pdf,

  Zijn die problemen belangrijk, en hoe zouden ze dan opgelost moeten worden?

  Bij voorbaat dank voor uw mening!

 • no-profile-image

  Cas

  De huidige mestwet heeft totaal niets met de natuurlijke kringloop te maken. Dus die kan gelijk afgeschaft worden.

 • no-profile-image

  Henk Holterman

  Heb de moeite genomen om op het partijcongres mijn ongenoegen hier over duidelijk te maken, bleek dat de indieners vooral uit de "biologische hoek"kwamen. Vanuit de agrarische hoek kwam er wel wat weerstand maar door het positieve advies van bestuur en fractie van CDA kreeg deze resolutie wel een meerderheid. Nu maar afwachten of ze echt zo "handig"zijn om met deze ïnburgeringscursus voor de intensieve veehouderij" het land in te gaan.
  Soms keert het verstand in de partij snel terug dat hebben we dit jaar ook gemerkt met de diskussie over voortbestaan zelfstandige waterschappen, Toen dit voorstel om waterschapsbesturen op te heffen met 51 % werd aangenomen en verschillende provinciebestuurders in polonaise de zaal uitgingen kreeg men binnen een paar maand in de gaten dat het toch niet zo "slim"was om hier mee het land in te gaan en werd het standpunt door het landelijk bestuur op een achternamiddag gewijzigd.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is gewoon walgelijk dat het CDA nu nog zo over de landbouw praat, er zijn al enorm veel stappen gezet naar duurzaamheid, het probleem op dit moment is niet de landbouw maar de consument die niet voor duurzaamheid wil betalen. Maar daar hoor je ze niet over bij het CDA, lekker makkelijk een kleine groep schofferen ,de laatste handvol boeren die nog CDA stemmen zijn vast gemeenteraads- of provinciale staten leden.

 • no-profile-image

  BODEMOLOOG

  kringlopen binnen een veebedrijf kunnen en dienen nog veel verder verbeterd. kost dat de boer geld?, nee het levert zelfs flink op. Voorbeelden zijn o.m. het FIR kringloopdenken (en doen) dat naast de populaire elementen ook ziekten (incl zoonosen) en methaan aanpakt, en ook nog eens economisch beter scoort. de conservatieve houding van veehouders (zeur niet, we doen het toch al goed) heeft de laatste 30 jaar alleen maar een bult akelige regels opgeleverd. En ook anno 2010 is er nog gigantisch meer te verbeteren.

 • no-profile-image

  kempenaar

  Mijnheer de Melkveehouder, verbeter de wereld en begin bij je zelf!

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Wanneer het cda er eens voor zorgt dat het aantal regels afneemt en de fiscus minder graait wordt het kringloop denken vanzelf kringloop werken.

 • no-profile-image

  Theo Mulder

  Het gaat niet alleen om de kilo's. Maar straks vooral om inhoudelijke produktkwaliteit.
  Voedingsdicht voedsel vol natuurlijke sporenelementen en vitamine's. De boer wordt de dokter van de toekomst. Hiervoor zijn nodig humus- en sporenelementenrijke gronden.
  Laat uw voedsel uw medicijn zijn en uw medicijnen uw voedsel zei Hippocrates

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Was het maar waar, Cas. Het tegengestelde gebeurt. Er worden wederom kapitalen uitgegeven om de "uitstoot" van stikstof te beperken. Nogmaals: waar een klein land groot in kan zijn.

 • no-profile-image

  Jan

  Ik ben geen student, maar volgens mij levert een ha akkerlang nu veel meer op dan pak weg 50 jaar geleden. Een goed gegeven gezien de toenemende vraag naar voedsel en biobrandstof. Hoe zo niet vruchtbaar? En intensieve veehouderij is gewoon erg efficient.
  De agrarische sector legt een te groot beslag op de natuur, ik zou zeggen industrie, steden en asfalt leggen een te groot beslag op de natuur. En hoe zo niet duurzaam (ook zo`n mode woord) is het dan niet mogelijk om over 10 jaar nog gewassen te telen? Het gaat helemaal niet slecht met de natuur in Nederland maar het is blijkbaar erg moeilijk om iets positief over de agrarische sector te zeggen. Als de resolutie van Wijffels afkomstig is weet ik genoeg.

 • no-profile-image

  gert

  De boer kan wel denken ,maar loopt vaak op de regelgeving vast,het is allemaal niet zo vrijblijvend als er wel gesuggereerd wordt !!!

 • no-profile-image

  Rinie

  Dit is een geweldig goed iets, die resolutie! Ik hoop van harte dat deze wordt aangenomen. Zo gaat de landbouw weer de juiste kant uit.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.