Home

Achtergrond 298 x bekeken

'Bureau moet afzet mineralen stimuleren'

Een voorlichtingsbureau voor Nederlandse mineralen zou de ontwikkeling van de markt voor be- en verwerkte mestproducten kunnen stimuleren.

Dit idee lanceert de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) in het ledenblad De Trog. Het bureau zou naar analogie van het voormalige Voorlichtingsbureau Vlees kunnen worden opgezet. Dat vervulde in het verleden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van afzetmarkten voor vlees.

Een voorlichtingsbureau voor mineralen zou er toe kunnen bijdragen dat het denken over mest en de mestproducten en de economische waarde ervan zou kunnen veranderen. De hele veehouderijsector zou het collectief kunnen financieren. Dat zou kunnen door een bedrijfsheffing voor bedrijven met een mineralenoverschot.

”De economie rond het mineralendossier moet veranderen”, aldus NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg. ”We zullen op de een of andere manier de mineralen uit de mest tot waarde moeten brengen en moeten investeren in een verkoopapparaat.”

Zwanenburg is er van overtuigd dat alleen op die manier mestbe- en verwerking van de grond zal komen. Het werkt volgens hem niet als mestbe- en verwerking alleen maar ve verplicht wordt gesteld. ”Kijk maar naar de Belgen. Daar is de mestbewerking verplicht gesteld, maar als je kijkt naar de afzet dan hebben ze nog steeds te maken met forse afzetkosten van wel 20 euro per kuub.

De NVV wil het idee van een voorlichtingsbureau voor Nederlandse mineralen inbrengen in de discussie over een alomvattend mineralenplan voor de Nederlandse veehouderij. Daartoe wil Zwanenburg in gesprek ondermeer met loonwerkersorganisatie Cumela en LTO.

Eerder heeft de NVV al aangegeven voorstander te zijn van afschaffing van dierrechten voor de veehouderij en daarvoor in de plaats mineralenrechten te willen introduceren. Om de mestbe- en verwerking van de grond te krijgen vindt de NVV dat belemmeringen in regelgeving en vergunningverstrekking zoveel mogelijk moeten worden weggenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.