Home

Achtergrond

Bureau Abab: koesaldo komt € 3,71 hoger uit

Het saldo per koe ligt dit jaar tot en met september € 3,71 per 100 kilo melk hoger in vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar.

Bij vergelijking van het derde met het tweede kwartaal van dit jaar gaat het om een stijging van € 5,30 per 100 kilo afgeleverde melk.

Dat meldt accountants- en adviesbureau Abab naar aanleiding van de resultaten van referentiebedrijven. Abab geeft de bedrijfsprestaties weer in een melkveemonitor.

De stijging wordt volledig veroorzaakt door de melkprijs, die in het derde kwartaal met € 5,43 per 100 kilo steeg. Het koesaldo had in het tweede kwartaal ook al een lichte stijging laten zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Een deel van de melkprijsstijging in het derde kwartaal kan verklaard worden door de wintertoeslag.

”Door de stijging van de melkprijs, en dus ook het koesaldo, zal de marge in 2010 flink hoger uitkomen dan in 2009”, zegt Twan de Bie, adviseur bij Abab. ”Of dit het tekort in 2009 compenseert, is voor veel bedrijven echter nog maar zeer de vraag.”

De omzet en aanwas laten in het derde kwartaal een behoorlijke stijging zien, al blijft deze lager dan in 2009. Tevens valt op dat in het derde kwartaal minder melk is afgeleverd dan in het tweede kwartaal.

Meer uitstoot van vee en meer geboorten van kalveren leidden in het derde kwartaal tot meer omzet. De kalverprijs is licht gedaald.

De krachtvoerkosten zijn in het derde kwartaal gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door prijsverhogingen van het voer.

Daarbij is in het derde kwartaal een duidelijke verschuiving te zien van mengvoer naar bijproducten. Blijkbaar is de stijgende krachtvoerprijs voor veel bedrijven aanleiding geweest om meer bijproducten in te rekenen, constateert bureau Abab.

Ondanks de flinke stijging van de krachtvoerkosten in het derde kwartaal zijn de krachtvoerkosten in 2010 nog steeds iets lager dan in 2009. Naar verwachting blijft dat ook zo tot het einde van het jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.