Home

Achtergrond

Bruschke: sector moet voortouw houden in antibiotica-aanpak

De veehouderij moet het voortouw blijven nemen bij de vermindering van het antibiotica-gebruik.

Dat zegt Christianne Bruschke, de hoogste veterinair ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Op een bijeenkomst in Uden over antibioticagebruik in de varkenshouderij zei Bruschke dat het voor het bedrijfsleven veel beter is als ze zelf haar verantwoordelijkheid neemt, dan wanneer de ministeries van volksgezondheid en landbouw van bovenaf regels opleggen.

Bruschke benadrukte dat het landbouwministerie en de sector samen moeten optrekken: "Politiek is koorddansen. Als wij en de sector niet snel met een oplossing komen, kan het ineens heel snel gaan. Dan kunnen dingen gebeuren die we wellicht zelf niet willen. Er is echt haast bij. Als de Tweede Kamer en de pers zich met dit dossier gaan bemoeien, krijgt het een heel eigen dynamiek."

Het ministerie denkt wel na over regels, die een aanvulling kunnen zijn op wat de sector zelf regelt. Dan gaat het bijvoorbeeld om maatregelen voor bedrijven die zich onttrekken aan de onderling gemaakte afspraken om het antibiotiacgebruik in de veehouderij te verminderen. Volgens Bruschke zijn het aanpakken van veelverbruikers (veehouders) en veelvoorschrijvers (dierenartsen) mogelijke maatregelen. Ook kan er gedacht worden aan een verplichte gevoeligheidstest voordat een antibioticum wordt ingezet, om te zien welk middel het meest geschikt is.

Of registreer je om te kunnen reageren.