Home

Achtergrond

Bolleninspecties voor China besproken

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft overlegd met de Bloembollen Keuringsdienst BKD, ministerie van ELI, handelsbond Anthos en de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB over de gevolgen van het China-protocol.

Deze bespreking volgde op een eerder overleg, waarop gesproken is over de maatregelen en exportinstructies. In dit eerste overleg hebben Anthos en KAVB de overheid en voornoemde diensten dringend verzocht om de toen afgekondigde maatregelen te herzien, omdat die voor het bedrijfsleven tot onwerkbare situaties zouden leiden.

Voor zover nog van toepassing zal het huidige exportseizoen voor tulp oogst 2010 volgens de bestaande systematiek worden afgehandeld. Dat betekent dat te versturen partijen tenminste de Klasse Standaard moeten hebben, eenmaal per lotnummer moeten zijn getoetst en onderworpen moeten zijn aan het controlesysteem van de BKD.

Wel is per 21 oktober 2010 gestart met gewaarmerkte paklijsten, een nieuwe bijschrijving op het fytosanitair certificaat en verplichtingen met betrekking tot de etikettering op de kratten conform het nieuwe protocol. De partijen tulpen van oogst 2011 moeten voldoen aan de normen van Klasse I. Net als voor Japan geldt te velde een nul tolerantie voor het tulpengrijsvirus. De partijen, die bestemd zijn voor China, worden te velde aanvullend visueel gekeurd op de aanwezigheid van het Arabis Mosaic Virus (ArMV) en Strawberry latent ringspot virus (SLRSV).

Wat betreft de lelies die voor China zijn bestemd, moet minimaal worden voldaan aan de Klasse Standaard. Tevens zullen die getoetst worden op de aanwezigheid van ArMV. Indien er notificaties uit China op ArMV in lelie komen, zal het betreffende lotnummer niet meer voor export naar China gecertificeerd worden. Voor lelies oogst 2011 en volgende jaren geldt dat er een ArMV toets moet worden uitgevoerd bij de producent, voordat een partij wordt geplant. Indien van een partij geen materiaal voor opplant is getoetst, dan kan deze partij in zijn geheel niet meer in aanmerking komen voor export naar China. Partijen moeten bovendien voldoen aan de normen van Klasse Algemeen.

Anthos en KAVB hebben op onderdelen hun zorg uitgesproken over de uitvoerbaarheid van het pakket maatregelen, maar de speelruimte om daarin wijzigingen aan te brengen was zeer beperkt. Voor een toelichting op de uitkomst van de besprekingen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Anthos.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.