Home

Achtergrond 454 x bekeken 57 reacties

Bleker: verhongeren dieren op grote schaal kan niet

Taferelen zoals afgelopen winter in natuurgebied Oostvaardersplassen, waar allerlei grote grazers verhongerden, zijn voor staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) niet meer aanvaardbaar.

In het tv-programma Moraalridders zei Bleker gisteravond dat bijvoeren net als afgelopen winter voor de korte termijn een oplossing is. Voor de langere termijn niet, omdat er dan te veel dieren zouden zijn.

Het afschieten van de dieren is wat hem betreft ook een optie die bekeken moet worden. Over een paar weken komt een commissie onder leiding van Dzsingisz Gabor met een evaluatie van het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Bleker wacht dat rapport af. Een groter natuurgebied voor de dieren is wat de staatssecretaris betreft financieel onhaalbaar.

De staatssecretaris erkende dat de vraag gesteld moet worden of een afgesloten gebied met dieren zoals de Oostvaardersplassen nog wel kan in de toekomst. Door aanhoudend winterweer konden de runderen, herten en konikpaarden daar eerder dit jaar niet aan voldoende voedsel komen en stierven ze van de honger.

Onder druk van de Tweede Kamer koos toenmalig minister Gerda Verburg (Landbouw) er toen uiteindelijk voor om bij te voeren. Dierenartsen pleitten onlangs voor het afschieten van dieren om de overlevingskansen van andere dieren te vergroten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Jeroen, in de Ovpl broeden de meeste Bruine Kiekendieven, Roerdompen, Blauwborsten en Grote Zilverreigers (plus Waterrallen, Baardmannetjes, Rietzangers, Kleine Karekieten etc) van heel Nederland en West Europa. Met de Grote Karekiet is het een heel ander verhaal. Die heeft waterriet nodig in dynamische aquatische milieus en niet in stangnante wateren. Ik deed jarenlang onderzoek aan die soort en zag hoe zij jaar na jaar steeds sterker verdwenen uit Ketelmeer en Zwarte Meer toen daar aan die natuurlijke dynamiek geklooid werd. Mede door SBB! Ons Jagertje heeft helemaal gelijk dat de paarden en koeien uit de Ovpl weg moeten. Maar ook de herten die er nu lopen horen daar niet. Want die werden destijds vanuit Schotland gehaald. Veluwse herten horen er ook niet, want die leven al eeuwen op gortdroge zandgronden. ALS er al herten thuishoren op een kunstmatig drooggepompte oude zeebodem, dan zijn dat de laaglanddieren uit Poolse en Mecklenburgse moerassen.
  Ik heb nog de tijd gekend dat er vanaf de Praambult sprongen van 30 of 40 reeën te zien waren. En toen waren er ook overal hazen en konijnen. Die verdwenen allemaal door de rampzalige overbegrazing met koeien, stieren, paarden en herten. Daardoor ging ook al het natuurlijke bos eraan. Net als de grazige vegetatie. Jagertje: in de jaren '80 broedden er op de grazige delen van de Ovpl veel kieften, grutto's, tureluurtjes en zelfs kemphenntjes. En in de moerassige overgangen naar het reitland broeden er toen ook nog veel Watersnippen en Zomertalingen. Die werden na 1990 allemaal verdreven omdat het gebied overbegraasd werd. Zich ontwikkelend natuurlijk wilgenbos en vlierstruweel werd verheenenweerd door al dat vee en in tijden van voedselschaarste werd en worden massaal bastweefsel en wortelhout gegeten. Ik ben er voorstander van dat alle grote grazers - al dan niet gefaseerd - worden verwijderd en dat al het dode en afstervende hout wordt verbrand of afgevoerd. En dan nog dit: ik heb van Breeveld gehoord dat SBB van plan is om het hele gebied een groot aantal jaren droog te laten vallen. Dit zou nodig zijn de bodem te laten inklinken, want doordat het nat en dus zonder klink is, ligt het nu al veel hoger dan de rest van de polder, die wel ingeklonken is. Als dit rampzalige plan doorgaat, dan zijn de vegetatiekundige gevolgen gevolgen niet te overzien, maar helaas wél voorspelbaar. En dat is dan meteen het exit van het grootste zoetwatermoeras van Europa! Daarom is het zaak dat SBB zo snel mogelijk wordt kalltgesteld (buitenkaldengesteld dus eigenlijk) en dat er een andere beheerder voor dit verpauperende gebied komt. Een beheerder met kennis, kunde, visie en bovenal.....hérsens!
  Wat doodzonde dat de vroegere RIJP er niet meer is!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Jan, Herkauwer oh nee spotvogel had het toch duidelijk over broedende ganzen en over wel 80.000 ruiende ganzen die daar in mei / juni verblijven
  Heb jij in juni / juli (na de ruiperiode) wel eens ganzentrek waargenomen?
  Jij mag mij dan een eikelmuis noemen, ik noem jou een blinde mol want je bent niet eens in staat om begrijpend te lezen
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Jan

  Laat de dieren ook eens lachen, ga een belastingtarief invoeren voor het wanhopig overeind houden van iets als EHS en OVP etc. Ha spotvogel, wordt wakker, de koekoek roept in het bos.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er loopt vanaf de 3e week van mei een drukbevlogen ruitrekbaan van Scandinavische ganzen over Noord-Nederland naar de Ovpl. Onder andere Delfzijl- Grun- Drachten- Snits, De Lemmer en Urk liggen in deze baan. Daarover heeft Spotvogel als eerste al in 1976 gepubliceerd in het tijdschrift 'Watervogels. In dezelfde trekbaan passeren vanaf half juni de vogels weer in omgekeerde richting. In de Ovpl eten de ruiganzen vooral de uitlopende spruiten en wortelstokken van Phragmites oftewel RIET. Pas tegen de tijd dat zij weer bijna kunnen vliegen schakelen ze over op gras. Dat is allemaal wetenschappelijk vastgelegd en beschreven, o.a in het standdaardwerk "Goose Polulations of the West-palearctic"! Fijn toch, dat wetenschappers allles vastleggen. En dat papier zo geduldig is. Lang leve de Kenniseconomie!

 • no-profile-image

  J@gertje

  En waar komen die ganzen vóór de rui dan vandaan en waar gaan ze na de rui naar toe?

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  dier

  Dit is een van de beste voorstellen.. daar kun je echt wat mee. Ik was er niet opgekomen.o

 • no-profile-image

  herkauwer

  Wat dacht je zélf jagertje? Ze komen uit hun Fenno-Scandinaafse en Duits/Poolse broedgebieden en gaan daar na de rui ook weer naar terug. Beetje heen en weer gedoe wel, want al kort na terugkeer begint de herfsttrek. Het gaat trouwens uitdrukkelijk om Niet Geslachtsrijpe vogels. De broedparen ruien ter plaatse in hun broedgebieden terwijl de kuikens opgroeien. Onze goede vriend Haakon Persson heeft in Zweden duizenden grauwe ganzen voorzien van afleesbare halsbanden en dat werd ook gegaan in Noorwegen (door Hannes Melquist) en Finland (door Matti Pirkola). Zo was het makkelijk om al die feiten onomstotelijk vast te stellen!

 • no-profile-image

  jippie

  Altijd schik met die herkauwer.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nee maar jagertje, wat voortvarend. Dus je gaat werkelijk een houwitser leasen bij de kanonnenboeren op de Du Moulinkazerne te Soesterberg? En dan op rupsbanden op bezoek bij jouw makker Hendrik in de gesloten inrichting te Den Dolder? Nou dan ben je vlak bij mijn huisje. Kom een glaasje vitriool drinken, zou ik zeggen! Dan kun je met de vlam in de pijp weer terug naar de Graafschap!

 • no-profile-image

  papa

  Herkauwer ziet ze vliegen

 • no-profile-image

  Hendrik

  Meneer Dier, er zijn al veel andere voorstellen in dit forum genoemd, maar die zijn te flauw om je voor te interesseren. maar er is nog een voorstel wat tot nog toe iedereen over het hoofd heeft gezien. Stichting Wakker Dier, PvdD en Groen Links trommelen al hun leden op en er wordt een excursie naar de OVP georganiseerd. Vervolgens mag iedereen huiswaarts keren met een peerd of een rund aan zijn auto geknoopt. Thuis moet het beest dan verzorgd worden tot het wee in goede conditie is (hokje aftimmeren naast de keuken). Vervolgens kan het beest naar de slachterij gebracht worden.

 • no-profile-image

  boer

  der is maar een goeie oplossing of het hekwerk rondom weg of de dieren weg! een tussen weg is er niet want dan is het geen natuuur!!

 • no-profile-image

  Hendrik

  Herkauwer is wel lang met hetzelfde bezig (taai spulletje in de maag gekregen zeker)

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vraagtekenstakker, jij, Jagertje en andere rompen op benen weten niks anders te doen dan Onweerlegbare en Wetenschappelijk Bewezen Feiten met punten en kommaneuken aan te vallen. Wat dat betreft zijn jagers nét boeren. Die blijven ook altijd tegen alle tegenbewijzen in volhouden dat Zij gelijk hebben. Armetierig zootje zielepieten!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer, wat ik mij verder afvraag is, waarom jij de namen van jouw z.g.n. kennisen wel op dit forum openbaar maakt maar zelf zo graag anoniem wilt blijven.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat nu Spotvogel, ga je Veerman de vrije hand geven? Dan is het zo verkocht aan projectontwikkelaars.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jagertje toch: ik ben dénkend geboren! Toen ik nog maar amper kon lopen zag ik namelijk papegaaien op strandjes langs de Lek bij Langerak. Dat bleken bij nadere controle dames in kleurige badpakken en met dito badmutsen op te zijn. Zo wist ik dus al op 2 jarige leeftijd": papegaaien komen niet op strandjes langs rietkragen van laaglandgetijderivieren voor! Frans Vera kwam meer dan 25 jaar na zijn geboorte voor het eerst in (buitenlandse) natuurgebieden en zag daar dieren die hem aan zijn peutertijd in de Pijp deden denken. Zwarte Ooievaars bijvoorbeeld. En, ook al zwarte, Tarpans. Want bij ontstentenis van natuur buiten de grachtengordel (daarbinnen kwamen ook toen al de wonderlijkste levensvormen voor) nam zijn moeder hem dagelijks mee naar Artis. Dankzij die lack in zijn bewustwordingsproces zit ons land nu dus opgescheept met al die verloederde gebieden boordevol uitheemse dieren. We mogen blij zijn dat hij als peuter, vanwege zijn gereformeerde gezindte, nooit in Zandvoort aan Zee is geweest! Hoewel: zou hij niet ook het kwade minkukel zijn achter de tienduizend Valkparkieten die er nu al jarenlang in en rondom de Pijp leven? Ik was er laatst aan het helpen met verhuizen en tegen de avond waant men zich er in het regenwoud. Hele zwermen parkieten komen daar slapen in het dakalkoof van een pand waar blijkens vage info vroeger Vera gewoond zou hebben.
  Dat jouw jonge jaren een zware tol op de rest van je leven hebben geheven moge duidelijk zijn door al hetgeen jij nu weer te berde brengt. Kan wel aan loodhagelvervuilde moedermelk liggen, arme drommel. Want ik bedoel helemaal niet dat de belastingbetalers een extra tax moeten gaan betalen. Ik wilde alleen maar zeggen: de terreinen die door SBB wanbeheerd worden, zijn afgelopen eeuw met geld van alle Nederlanders aangekocht en mogen nooit zomaar uit handen worden gegeven. Daarom lijkt het mij geen slecht plan om SBB wegens meermalen gebleken structurele ondeugdelijkheid op te heffen en het staatsnatuurbeheer onder te brengen in een Stichting Nederlands Natuurbehoud, die financieel gewoon wordt bedruipt met gelden die via het reguliere belastingsysteem binnen komen. Omdat die natuur van ons allemaal is, lijkt het mij goed om iedere Nederlander dus ook tastbaar in dat gemeenschappelijke bezit te laten participeren. Dat hoeft geen cent extra tax te kosten. Want als iedere burger tevens medeeigenaar is, zit het bijvoorbeeld met het dagelijks toezicht wel snor. Jagertjes bijvoorbeeld........... Nou ja, vul zélf maar in! Beste Hans, het is zelfs nog veel érger. Als we de periode nog wat verruimen, dan gaf onze overheid werkelijk enorme kapitalen aan onroerend terreinbezit uit handen aan private grootgrondbezitters. Denk aan het hele Zwarte Meer in NW Overijssel. Dat ging met één pennestreek eind jaren '90 naar NM, met het gevolg dat het nu nét zo beheerd wordt als het Wiedengebied dat er vlakbij ligt. Terwijl het nou juist differentiatie in terreinbeheer is waardoor gebieden zich van andere terreinen onderscheiden. En DAT is cruciaal voor de BIODIVERSITEIT! Her domme streven om blind te bezuinigen op het beheer en het onderhoud van de natuurbezittingen zal op den duur de laatste restjes waardevolle natuur in dit land de nek om draaien. Het meeste is al naar de testikels geholpen door natuurontwikkelaars! Met de Ovpl als afschrikwekkend voorbeeld!

 • no-profile-image

  ??

  @Jan of moet ik Marloes zeggen of weet je het zelf ook niet meer? Waar staat een reactie van Herkauwer of ben je nu weer in de war met Spotvogel? Waarom zou ook maar 1 cent aan de natuur "verplicht" moeten uitgeven? Laat ze net als in de zorg doen, heb je er behoefte bij, betaal je en anders niet!Ik wil van mijn belasting graag een jachtparadijs van ...

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ik vraag me af hoe de OVP er uit zal zien zonder al die grote grazers? Ik verwacht dat er dan veel (moeras)bos zal ontwikkelen, maar dat er ook veel riet en open water zal blijven. Volgens mij valt op die manier ook veel natuurwaarde te behalen en hoeft er niet zo'n heftige publieke discussie te zijn over het beheer van het gebied. De conclusies uit de evaluatie zullen denk ik weinig verassend zijn, maar ik vraag me af of het beheer eens flink gaat veranderen, of dat er slechts effectgerichte maatregelen (afschot/bijvoeren) komen..

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De bureaucraten zijn geen boeren dat is nu wel weer pijnlijk duidelijk geworden. Als de bureacratische dictatuur het voor het zeggen krijgt loopt het slecht af met een land

 • no-profile-image

  Gjrgeerligs

  Ik weet dat het verschrikkelijk moeilijk is , moet je een dier van de honger dood laten gaan of bijvoeren, om daar een keuze in te maken kost enkele jaren, Gelukkig zijn we wel zover ligt een reiger vleugellam in het water dat dan de brandweer erbij komt .

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje toch, neem gauw een buikje Grolsch want jouw zultkamer begint te verdrogen. Die ganzen ruien in de Ovpl en komen dan 6 weken het gebied niet uit. Heen en terugtrek verlopen op minimaal 2 km hoogte. Wou je soms bij de artillerie luchtdoelgeschut gaan leasen? Maar thanks anyway! Want jullie hufters laten zo wel precies de gore inborst des jagers zien. En dat is ook precies het enige wat ik van die ranzige lijven bloot wil leggen!

 • no-profile-image

  Hendrik

  @Peter, Hilversum: laten we elkaar normaal behandelen. Bij het geval herkauwer is echter iets bijzonders aan de hand (lees zijn bijdragen maar na).

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nou ja: ik heb nooit ontkent dat Katja een goede vriendin van me is, maar daar gaat het hier nu niet over. Ik liet Jagertje er vorige week in stinken door de naam Tekortschot te gebruiken. Alléén een Achterhoeker weet dat dit een woninginrichtingszaak in Winterswijk is. Daardoor wist ik meteen dat hij de persoon is die ik al lange tijd in het vizier had! Ik respecteer ieders privacy maar kan je wél zeggen: Anti Jacht had ook weer eens volkomen gelijk! Een door de outfitter aangeklede romp zonder inhoud! Binnenkort verschijnt er een special over 'Jagertje op zijn knusse hoogzit' in Man bijt Hond! Nog een paar nachtjes geduldig slapen dus!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Ik heb het al vanaf het allereerste begin (toen nog vanuit LNV en later vanuit WUR en van meet af aan onder zware ambtelijke tegenwerking) gezegd en herhaal het nog maar eens. De Ovpl zijn een uitermate kwetsbaar ecosysteem waarin geen ongecontroleerde grote grazers thuishoren. Toen niet, nu niet en "morgen" evenmin! Ik juich de goede beslissing van Henk Bleker toe om per direct een einde te maken aan de uithongering, maar afschot kan en mag geen optie zijn om populaties van gehouden dieren in de hand te houden. Het kan namelijk veel doeltreffender! Langs de rasters zijn enkele kralen die al jarenlang worden gebruikt om paarden en koeien/stieren die verplaatst worden, weg te vangen. Men moet nog deze herfst alle herten, stieren en hengsten daarin vangen en verdoofd castreren. Daarna moet er onder deskundige begeleiding (in geen geval door een 'besmet' Nederlands natuurontwikkeladviseur) gewerkt gaan worden aan een deskundige ecologische regeneratie van het gebied, het gefaseerd verkleinen van de kudden en het terugbrengen van de ree als natuurlijke grote grazer in het gebied. Want die is er - net als de haas en het konijn- nagenoeg verdwenen door de humbug van Vera, Breeveld cs. De rest van de begrazing wordt (van nature) door grauwe-, kol- en brandganzen uitgevoerd. Want DAT zijn al sinds eeuwen onze enige ware Grote Grazers! Voor het overige steun ik Bleker in zijn wijze beslissing om per direct te stoppen met geld en ruimte te vergooien aan Robuuste Rotzooi en bepleit ik het stopzetten van ongestructureerde natuurontwikkeling en nieuwe natuur. Ik geef in ernstige overweging om SBB op te heffen en de natuurterreinen onder te brengen bij NM en de Landschappen. En om van de Ovpl een Nationaal Park te maken.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Spotvogel, Als we eens begonnen met alle koeien en paarden uit dit gebied te halen en de edelherten populatie te halveren dan ontstaat er op een aantal plaatsen een natuurlijke bosgroei.
  Hierna kan er reewild geïntroduceerd worden en als we dan de vossenpopulatie drastisch inperken komen haas fazant en konijn vanzelf weer terug.
  Er komt zo ook meer plaats en dekking voor weidevogels en als we dan in de toekomst de populatiegroei blijven beheren wordt het hele gebied een mooi stuk natuur dat past in ons land.
  Het park hoeft op deze wijze beslist niet groter te worden en er hoeft dus in de toekomst geen kostbare en vruchtbare landbouwgrond meer aangekocht te worden.
  Dat denken één van jouw zwakste punten is door jouw laatste verhaal wel héél erg duidelijk geworden.
  We maken van Staatsbosbeheer “Stichting bosbeheer” en schrappen alle staatssteun i.p.v. jouw geopperde idiote gedwongen donateurschap.
  Inkomsten kunnen ze dan genereren uit entree opbrengsten van bezoekers en donaties van leden.
  Wild levert volgens bepaalde onderzoeken immers veel meer op dan het kost.
  Iedere Nederlander kan dan door vrijwillig lid en donateur te worden van deze club en genieten van het zgn “allemansbezit”.

  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Jagertje, wat ben jij toch een eikelmuis. Herkauwer zegt het toch: noord-europse grauwe ganzen. Die kommen vanzelf uit noorwegen, zweden, finland, denemarken, duitsland en polen om hier te ruien en dan gane ze weer terug. Heeft niks te doen met onze broedganzen, maar is wél de internationale verantwoordelijkheid. Waar SBB de vette reet mee afveegt!

 • no-profile-image

  Leen

  Helemaal mee eens JVF.

 • no-profile-image

  Hans

  spotvogel, je slaapt. Ons land gaf in vijf jaar tijd 256 miljoen euro aan grondbezit gratis aan 3 terreinbeherende organisaties, waarbij Natuurmonumenten gewoon een particulier bedrijf is met BTW-nummer. Een groot land als Duitsland gaf 60 miljoen euro aan natuuraankopen in die zelfde periode, en ontvangers moeten iedere winst uit die grond weer teruggeven aan de staat. Zo niet bij ons. Dus iedere nedelander betaalt zich al blauw aan deze verenigingen.

 • no-profile-image

  Henk

  Oostvaardersplassen is gewoon mislukt! Dat is de afegelopen jaren wel gebleken. De buromensen en "terreinbeheerders"blijken slechte verliezers te zijn. Ik had dan ook niet anders verwacht. Duss stoppen met die hap! Er is in ons nederlandje GEEN plaats voor zoiets. groetjes...

 • no-profile-image

  ??

  "Het is een open invitatie aan Jagertje, die al een half jaar zinnige en serieuze discussies zit te traineren met zijn onbeschaafde jachtgossip"

  Jagertje heeft jou regelmatig(altijd) met feiten om je hoofd geslagen, waar jij fijn over heen gaat, met een heel ander verhaal.
  Jou "feiten"? Ja, ik reageer nog steeds,anoniem,aangezien jij en je vrindjes niks anders doen!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Jij hebt mij helemaal nergens in laten stinken, pummeltje.
  Ik heb jou er van proberen te laten doordringen dat namen van een ander gebruiken willekeurige burgers schade kan berokkenen.
  Maar dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet onder je dikke schedelpan doorgedrongen.
  Het enige wat jij doet is ten koste van alles en iedereen jouw frustraties botvieren
  En gefrusteerd dat ben je!


  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Peter vd V

  Als mensen elkaar te lijf gaan met vitriool, waarom strooien we dan geen gif over de OVP met een blusvliegtuig of zo

 • no-profile-image

  Hendrik

  @herkauwer, waar zit je toch? Ik heb de opsporingsdiensten maar ingelicht, want patienten die zolang wegblijven, brengen nogal eens fikse schade teweeg in de maatschappij. Zoek je eigen best en kom snel terug.

 • no-profile-image

  koetje

  Weet je wat,we maken er een Wild West park van,eerst met de lasso een wild paard vangen,snel even africhten en dan met pijl en boog op jacht naar herten en heckbizons.Natuur moet je vermarkten nietwaar.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Beste Jeroen, ik noemde als voorbeeld o.a. het haas omdat spotvogel aangaf dat deze in de OVP nagenoeg verdwenen is.
  Doordat het daar wemelt van de vossen is er geen haas die zijn jongen nog groot krijgt.
  Als de koeien en paarden weg genomen worden zul je i.d.d. vanzelf meer rust en bosgroei krijgen.
  Hier zullen soorten als de bruine kiekendief, de velduil en diverse akkervogels wel bij varen.
  Maar ook de kleine zangvogels hebben hier baat bij.
  De natte gebieden zullen vanzelf de lepelaar, zilverreiger en roerdomp aantrekken.
  Spotvogel ik neem direct van jou aan dat jij denkend geboren bent.
  Dat het daar bij gebleven is, is alleen zo jammer. (een denker maar beslist geen doener)
  Bovendien denk je nog steeds dat jouw denkwijze de enige goede is.
  Ik citeer een stukje uit jouw bericht van vanmiddag om 14:08 uur--------- Ik denk dat er dan wellicht van SBB een stichting moet worden gemaakt, waarvan iedere Nederlander automatisch (via de fiscale afdrachten en - inhoudingen) lid-donateur is. Dan worden de natuurterreinen ook veel méér en veel duidelijker allemansbezit. Zodat de burger zich er ook meer bij betrokken zal gaan voelen.------------------
  Hieruit maak ik op dat de weer wat andere denkt dan je dus bedoelt.
  Dat neem ik je verder niet kwalijk maar jij denkt verder dat jouw manier van denken rechtvaardigt om een ander te kleineren en beledigen.
  En dat neem ik je wel kwalijk.


  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  jvf

  Geachte:Bijvoeren en het groter maken van het gebied=tijdelijke oplossing van het probleem.
  Afschot/afvoer en herplaatsen/slacht voor populatiebeheer=beheersbaar maken van het probleem.
  Afschaffen van het hele OVP experiment/"spelletje" is DE OPLOSSING.[m.i.]
  mvg jvf

 • no-profile-image

  J@gertje

  En daarom zijn er de laatste jaren steeds minder ganzen.

 • no-profile-image

  man met vizie

  bij voeren is zeer slecht voor het milieu want er worden wel mineralen aangevoert en niet afvoert mogelijk wordt de nitraat richtlijn niet meer gehaald in dit gebied waar straks de landbouw dan weer de schuld van
  krijgt zeer onwenselijk ik pleit dan ook voor inkrimping van de veestapel in dit natuurgebied dieren weg vangen en afvoeren naar de slacht of in beslag nemen als ze verwaarloost worden, deze extreme vorm van verouderde landbouw (middel eeuws) moet dan ook zeker geen steun meer ontvangen van den haag want de modere duurzaame veeteeld kan dit veel schoner
  diervriedelijker
  kort om duurzamer

 • no-profile-image

  spotvogel

  Koetje Boe en Kritische Lezer, jullie hebben beiden gelijk. Ik zag even over het hoofd dat Veerman door Janjaap de Graeff als natuurvermarktkoopman in dienst is genomen. Dom van me! Ik denk dat er dan wellicht van SBB een stichting moet worden gemaakt, waarvan iedere Nederlander automatisch (via de fiscale afdrachten en - inhoudingen) lid-donateur is. Dan worden de natuurterreinen ook veel méér en veel duidelijker allemansbezit. Zodat de burger zich er ook meer bij betrokken zal gaan voelen. Pieter Winsemius en Herman Wijffels zouden misschien de goede hoofden zijn om zo'n rechtspersoon een romp met handen en voeten te geven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hendrik je bent het spoor bijster. Om weer binnen te komen in jouw inrichting moet je in Huis ter Heide links- of rechtsaf!Peter, ik ga niemand te lijf. Het is een open invitatie aan Jagertje, die al een half jaar zinnige en serieuze discussies zit te traineren met zijn onbeschaafde jachtgossip. Boer, afgelopen voorjaar heeft SBB het raster langs de Knardijk (vanaf de spoorbaan tot aan de Oostvaardersdijk) helemaal vernieuwd. Dat heeft tonnen gekost. En natuurlijk erg veel gaas, puntdraad en palen! Maar voor wintervoer heeft SBB nog nooit ook maar een sou uitgegeven! Want de ware achtergrond van die grote grazers is, dat ze dachten om op die manier het Ovplgebied goedkoop te kunnen beheren. Met ondershandse schemerinkomsten uit het klandestien verkopen van kapitale herten aan dure jagers! Daarom is het zo goed dat Henk Bleker nu meteen een einde gaat maken aan dat gerotzooi met natuur, dieren en geloofwaardigheid.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje je lijkt wel gek. Jijzelf begon over woninginrichting Te kortschot in Winterswiek. Ik deed niets anders dan enkele kennissen uit de regio forum geven. Weet je wat jij moet doen? Eet om te beginnen al jouw incoluiers van afgelopen drie weken op. En neem dan contact op met Anti Jacht voor verdere medicatie. Zijn nummer is Ant..j...#%$!^&.Gegroet!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwertje toch, de enige die constant feiten zit te verdraaien ben je zelf.
  Dat je hier jezelf onder allerlei andere namen gelijk zit te geven is een pure getuigenis van je eigen onmacht.
  Tip voor jou en andere lezers van dit forum: kijk eens op onderstaande link.
  http://nederland2.nl/programmas/1532-gonzo/uitzending/7923?missed=true
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  J@gertje

  Hendrik,
  Zou het kunnen zijn dat hij tot rust komt bij zijn vrinden in het Winterswijkse Miste?
  Ik denk echter dat hij foute jagers op het spoor is en over een paar dagen weer met grootse verhalen op de proppen komt.
  Doet 'ie wel vaker.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  aasgier

  Hoor ik een lama blaten? Spotvogel leert niets van de geschiedenis en denkt nog steeds met zijn vingers de natuur te kunnen reguleren. Spotvogel: erg fijn dat je je schijn-sympathie voor Blekers beleid laat doorschemeren, maar toch wil jij op oude voet verder. De nieuwe voet is namelijk: leegplukken die speeltuin en geen geld meer in die bodemloze put kiepen en geen dieren laten creperen. Nog te overwegen optie is: alle herten, paarden en runderen afvangen en in Wageningen stoppen (praktijkruimtes zat en anders gewoon een hekje over de Lawickse allee). Kunnen ze daar de resten van de mensa opvreten en het scheiten kan wel op de collegebankjes, de studentjes liggen toch op bed te ronken.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @ jagertje: ik kan me goed vinden in je ideeen om alle koeien en paarden uit de OVP te halen. Ik denk echter dat dit gebied de kans biedt om soorten als de Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwborst, Roerdomp, Lepelaar, Grote karekiet etc. een leefgebied te geven. Jij noemt fazant haas en konijn, maar ik denk dat die soorten minder kritisch zijn over het leefgebied. De natuurlijke bosgroei die je noemt lijkt me inderdaad niks mis mee. Met al die grote grazers wordt deze natuurlijke bosgroei tegen gehouden.

 • no-profile-image

  Antikatja

  Een vogeltje uit Maas en Waal -- Die stelde men perk en paal -- Het was een eigewijze hark -- hij moest weg naar het Kruger Park -- daar woonde zijn familie allemaal.

 • no-profile-image

  dier

  Hebben jullie ook goede voorstellen om deze problemen te lijf te gaan ? Voeren en/of afschieten is genoemd. Mogelijk geboortenbeperking via injecties. Van het rapport van dhr.Gbor hoeven we geen diervriendelijke oplossingen te verachten. Zij gaan uit van buitenlandse gegevens. en in het buitenland is ruimte, bij ons niet.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer,
  Wat ik MOET doen WEET IK ZELF WEL, daar heb ik jou zielige advies en dan van anti jacht ZEKER NIET bij nodig.
  Jij blijft het alsmaar over inco materiaal hebben.
  Waar het hart van vol is loopt de mond van over, zullen we maar zeggen.
  Toen ik de naam Tekortschot las wist ik eigenlijk gelijk dat je weer liep te bazelen.
  Maar ik googlede toch in zowel de telefoongids als in de gemeente-informatie toch even naar Tekortschot Miste. (doe ik wel vaker maar deze keer te vergeefs)
  Had ik daar een adres of telefoonnummer gevonden dan had ik links en rechts even een belletje gepleegd om informatie in te winnen.
  Ik stuitte wel op een woninginrichting in het Winterswijkse waarna ik dacht jou de ogen te kunnen openen voor wat er kan gebeuren als je namen van een ander gaat gebruiken.
  Als jij jouw ongenoegen hier wil ventileren is dat jouw zaak maar...
  Jij misbruikt namen van een ander om hier jou gelijk te willen halen.
  En dat zijn minne en laffe streken Herkauwer.
  DUIDELIJK ZO????…………..
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  ??

  Herkauwertje, welke feiten?
  Jagertje heeft jou met zoveel feiten om jou "kop"(herkauwers hebben geen hoofd)geslagen, dat je steeds meer onzin "uitkraamt".
  Vind het maar "gedsie", voordat je Katja´s naam weer wil gebruiken.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Sjeng, ik herken dat gevoel. We zijn in dit land al zolang voorgelogen en besodemieterd op allerlei gebied dat het vertrouwen ver onder het nulpunt is gezakt. Ik persoonlijk zou niets liever willen dan gewoon weer vertrouwen kunnen hebben in de politiek (gewoon weer een fatsoenlijk land zijn), maar er is te veel onherstelbaar beschadigd.

 • no-profile-image

  marloes warmenhuizen

  Goed besluit van Henk Bleker. Op de site Oostvaardersplassen-sterfte.nl is te zien wat er vorige winter gebeurd is in de Oostvaardersplassen. Dit document is keihard bewijsmateriaal waarmee de schuldigen aan die dierenbeulerij alsnog genadeloos juridisch aangepakt kunnen worden. Want moedwillige dierenmishandeling is en blijft een Misdrijf!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jagertje toch, ik denk volcontinu en probeer me ook nog maatschappelijk-cultureel nuttig te maken. De gedachte voor een volkomen nieuwe vorm om het staatsnatuurbehoud in onder te brengen kwam spontaan op, tijdens het schrijven van die bijdrage in dit forum. Gelet op de miljarden gemeenschapsgeld die verkwist werden en worden aan bankssteun, betuwelijn, noord-zuidlijn, hsl et cetera leek en lijkt het mij een mooi gebaar naar het Nederlandse volk om hen in ruil voor een vast doch alleszins redelijk percentage van hun tax deelgenoot te laten zijn aan iets waarvan wij allen de vruchten plukken: een deugdelijk natuurbeheer in een leefbaar land. Nog even de ovpl: er zijn daar inderdaad erg veel vossen. maar die vreten absoluut geen jonge hazen en konijnen. Want jaarond liggen er plenty kadavers, placenta's en andere eetbare voortbrengsels van de overpopulaties aan grote grazers. En er boeden ook nog honderden ganzen in het gebied. En aan ruiende noord-europese grauwe ganzen zijn er in mei- juli wel 80.000! No need to share a hare, zegt dus Reintje tegen zijn familie!

 • no-profile-image

  sjeng

  Even bekroop mij het gevoel dat ik weer geloof in de politiek begin te krijgen. Echter het achterhoofd zegt me dat niet onbetrouwbaarder is dan politiek. Eens kijken wat de toekomst brengt.

 • no-profile-image

  ??

  En hebben ze voor geiten een fokverbod? Je vraagt je af of dat niet zou moeten worden uit gebreid voor figuren die niet meer precies weten welke bijnamen ze hier op AGD gebruiken.
  Daarnaast weer Herkauwer de vraag, waarom een ander wel zijn naam moet prijsgeven maar hij zelf niet. Typische ambetenaar streekje.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Mooi dan weet ik i.i.g tijdstip en trekroutes.
  Nog mooier is dat het om nog niet geslachtsrijpe ganzen gaat die zijn namelijk heerlijk mals.
  Bovendien krijgen de geschoten nog niet geslachtsrijpe jongen in de toekomst zelf ook geen jongen meer.
  De ontheffing loopt tot 15 sept. en ik mag tot die datum een ongelimiteerd aantal ganzen per dag schieten.
  En voor mij is een gans een gans, waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan is voor mij en de boeren niet zo belangrijk.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  J@gertje

  Hendrik,
  Maak je geen zorgen hoor, ik zit alleen Herkauwer/spotvogel een beetje te stangen.
  Hij hapt er altijd zo leuk op.
  Lees anders mijn bijdrage van 4 nov. 15:51 uur en 19:03 uur nog maar eens na.
  Groet,
  J@gertje

Laad alle reacties (53)

Of registreer je om te kunnen reageren.