Home

Achtergrond

Betaling meerwaardeclausule niet aftrekbaar

De betaling door de bedrijfsopvolger aan zijn zussen in het kader van de afwikkeling van een meerwaardeclausule is niet aftrekbaar.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Breda de volgende:

Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn vader in 1992 vaders rundvee- en varkensmestbedrijf voortgezet. Op grond van de maatschapovereenkomst is het melkquotum door belanghebbende verkregen voor nihil. In de aangifte van de vader is op grond van een resolutie verzocht om geruisloze doorschuiving van het melkquotum.

Bij de boedelbeschrijving en -verdeling is overeengekomen dat belanghebbende bij verkoop van het quotum of de grond vóór 1 januari 2004 aan zijn zussen een bedrag moet betalen, zijnde een aandeel van hetgeen hij meer ontvangt dan nihil, de verkrijgingsprijs van belanghebbende. In 2000 verkoopt belanghebbende het melkquotum. Eind 2001 sluit belanghebbende met zijn zussen een vaststellingsovereenkomst ter afwikkeling van voornoemde winstdelingsregeling. Hierin is bepaald dat hij aan iedere zus 434.000 gulden betaalt en dat bedrag betreft de meerwaarde van het melkquotum, een indexatie en een bedrag ter finale afwikkeling van de winstdelingsregeling.

In geschil is of het bedrag betaald voor de meerwaarde van het melkquotum aftrekbaar is van de winst.

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Een redelijke uitleg van de resolutie brengt mee dat belanghebbende bij de verkoop van het melkquotum in 2000 moet afrekenen over de stakingswinst. Aftrek van het aan de zussen betaalde bedrag zou leiden tot onbelastbaar blijven van de winst. Dat is in strijd met HR 9 april 2004, nr. 39.152, NTFR 2004/534. De afkoopsom voor de grond is niet aftrekbaar omdat door de landbouwvrijstelling de betaling de winst van belanghebbende niet zou raken.

Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Breda, nummer 09/03531, 21 mei 2010

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.