Home

Achtergrond

BTW voordeel woon-bedrijfspand voorbij per 1-1-2011

Het BTW-voordeel voor gemengd gebruikte woon-bedrijfspanden wordt met ingang van 1-1-2011 sterk beperkt.

Het financieringsvoordeel bij de nieuwbouw van een agrarische bedrijfswoning (boerderij) verdwijnt.

Minister De Jager van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend om de btw-heffing over het privégebruik van onroerend goed te wijzigen. Nu mag een ondernemer, bij verkrijging van een woon-werkpand, de verschuldigde btw direct en volledig in aftrek brengen. Uiteraard kan dit alleen als u het pand tot uw ondernemingsvermogen rekent en u btw-belaste prestaties verricht. Het geldt dus alleen voor opterende land- en tuinbouwers. Het privégebruik wordt dan vervolgens in het jaar van ingebruikname en in de negen daarop-volgende jaren (herzieningstermijn) naar evenredigheid belast. Door de voorgestelde wetswijziging blijft de aftrek van voorbelasting vanaf 2011 direct beperkt tot het zakelijk gebruik.

Voorbeeld: U bouwt in 2010 een woon-werkpand en rekent deze volledig tot uw btw-ondernemingsvermogen. De verschuldigde btw bij aanschaf is 40.000 euro. U gebruikt het pand voor 60 procent voor btw-belaste bedrijfsdoeleinden en voor 40 procent voor privédoeleinden. De verschuldigde btw van 40.000 euro mag u nu in één keer in aftrek brengen. Vervolgens vindt, gedurende de herzieningstermijn, jaarlijks een correctie plaats voor het privégebruik. Verandert er niets aan het privégebruik, dan bedraagt de correctie jaarlijks 1.600 euro (40.000 euro/10 x 40 procent).

Schaft u hetzelfde pand niet in 2010 maar in 2011 aan, dan is de aftrekbare voorbelasting direct beperkt tot 60 procent. Van de btw over de aanschaf kunt u dus nog maar 24.000 euro(40.000 euro x 60 procent) direct in aftrek brengen. Als het privégebruik niet wijzigt, hoeft u gedurende de herzieningstermijn van tien jaar verder geen correctie over het privégebruik toe te passen. Het liquiditeitsvoordeel door gespreide betaling over privégebruik is dan dus verdwenen.

Overgangsregeling: Heeft u nu al een woon-werkpand, dan heeft de voorgenomen wijziging voor u geen gevolgen. Hetzelfde geldt als uw woon-werkpand nu in aanbouw is, maar u het pand nog vóór 1 januari 2011 in gebruik neemt. In dat geval wordt het privégebruik nog belast volgens de huidige regels. Dit kan een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren. Op dit moment is nog niet duidelijk of er ook een overgangsregeling komt voor woon-werkpanden die nu in aanbouw zijn, maar pas op of na 1 januari 2011 in gebruik worden genomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.