Home

Achtergrond 10 reacties

Atsma laat Limburgse kronkelbeken onderzoeken

Of kronkelende beken medeschuld zijn aan wateroverlast in Limburg laat Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu onderzoeken door de betrokken waterschappen.

Hij zegde dit vanmiddag toe in het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

CDA-Kamerlid Koopmans stelde hem o.a. de vraag of het weer meanderend maken van beken de waterafvoer belemmert. Het was Koopmans opgevallen dat deze beken nooit wateroverlast gaven toen ze nog recht waren, maar niet meer hun water kwijt kunnen nu er weer bochten in zijn gelegd. ,,Wij maken ons er zorgen over dat alles wat positief is voor de natuur negatief is voor de veiligheid’’.
Ook zijn fractiegenoot Knops drong er bij de staatssecretaris op aan wat aan de meanderende beken te doen: "Die moeten worden aangepakt of beter onderhouden".

Atsma beloofde met de waterschappen in contact te treden en het effect van de kronkelbeken te onderzoeken. ,,Veiligheid gaat boven alles’’, zei hij.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Herkauwer, natuurlijk weet ik ook wel dat er veel neerslag is gevallen. Waar het om draait is dat de (vele) neerslag niet meer kan infiltreren, maar toch moet worden afgevoerd. Het "bergen" is in het stedelijk gebied niet (langer meer) aan de orde. Dit water komt dan ook direct in de secundaire en vervolgens primaire watergang terecht. Dat zorgt voor overbelasting van het watersysteem. Hierop heeft men vroeger veel aandacht geschonken aan snelle waterafvoer. Nou dit niet meer functioneert omdat de versteniging maar blijft toenemen, gooit men het over de boeg van 'vasthouden, bergen en dan pas afvoeren' Voor de burger c.q. stedelijk gebied prima, maar ten nadele van het platteland/landbouw. Vervolgens kwamen onze "natuurvrienden Jan Jaap de Graeff aan de macht als voorzitter van de Unie van Waterschappen, en werd het specifiek ecologisch beheer uitgevonden. Geen onderhoud meer, maar wel de volle mep waterschapsheffing betalen. Hierdoor bleef er nog meer geld over voor de "anti-verdrogingsbestrijding". Niemand die zich in de definitie heeft verdiept. Verbazingwekkend was het ook voor mij te lezen dat dit vrij vertaald betekent; omstandigheden creëeren voor de ontwikkeling van natte natuur. Ronduit bezopen dat een waterschap zich deze opdracht laat aanmeten. Maar terug naar het verhaal. Dit ecologisch onderhoud betekent stremming in de waterafvoer. Alleen, bij extreme neerslag treft dit (onbedoeld) ook het stedelijk gebied. En dan toveren ze het tweede konijn uit de hoed; beekverbreding voor waterberging om zo zulk soort wateroverlast te beperken. Niet meer en niet minder dan een dekmantel voor het regelmatig onder water laten lopen van agrarisch gebied en het verhogen van de grondwaterstand. En dat alleen voor natuurontwikkeling. Dit heeft niks te maken met waterbeheer zoals het ooit bedoeld is geweest, maar wel met het creëren van een speeltuin voor de Graeff als directeur van Natuurmonumenten. Maar om dit over de rug van de boeren te doen gaat me veel te ver.

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Het meandere van beken is voor een groot deel geldverspiling. Voor de waterbeheersing voegen ze weinig toe. En bij hevige regenval een goot prbleem!De waterlopen moeten een breedte hebben die aangepast is aan de normen die voldoende regenwater kunnen afvoeren. Daarbij behoren er voldoende stuwen in te staan die zorgen voor het juiste peil van het oppervlaktewater. Dit is de basis voor goed waterbeheer voor iedereen. Dit systeem moet goed onderhouden worden. Al die idiote werken waaronder meandere van de beken voegen niets toe en kosten veel te veel geld. Het is onbetaalbaar, daar gaat alles aan ten onder. Daardoor kunnen zeer grote schades aan land en tuinbouw, maar ook industrietereinen en veel woningen ontstaan. Het weer heb je niet in de hand, je moet er goed mee omgaan en de juiste maatregelen nemen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, ik heb het woord 'klimaatverandering' niet in mijn virtuele mond gehad! Wel heb ik gezegd dat er afgelopen week erg veel neerslag is gevallen. Dat wou je toch zeker niet gaan ontkennen? Waar het om gaat is het volgende: ook vroeger viel er natuurlijk neerslag op de landerijen en dat water sijpelde heel traag van hoog naar lager en zocht zich een weg via ondiepe greppels en slootjes, die op hun beurt tezamen kleine beekjes vormden. Die beekjes werden geleidelijk aan breder en meanderden door het landschap, om uit te wateren in hoofdbeken en in rivieren. Dat ging allemaal heel geleidelijk, maar vanaf de jaren '60 heeft men dat proces door intensieve begreppeling, drainage en bemaling dermate sterk versneld, dat het water nu letterlijk in een roef naar de hoofdbeken en rivieren wordt uitgeslagen. Die kunnen zo'n ontketende zondvloed niet verwerken, met grootscheepse overstromingen tot gevolg. Dat kwam ook vroeger wel voor, maar toen was men nog niet zo oerstom om overal in lage gebieden en in beek- en rivierdalen huizen en bedrijven neer te plempen. Nee: vroeger bouwde men met verstand. Op de hoogste terreindelen! Terpen, Woerden en Donken, voel je wel! Ook wegen lagen vroeger gemiddeld hoger dan tegenwoordig nogal eens het geval wil zijn. Of ben je al vergeten dat de A2 bij Den Bosch kort na de aanleg bij sterke neerslag in Midden Brabant soms letterlijk konden veranderen in een Wasstraat, omdat Dommel en Dieze nogal eens buiten hun oevers willen treden. Al eeuwenlang! Dat was men bij rijkswaterstaat even vergeten! Zoals er zovéél vergeten werd bij het waterstaatkundig (her)inrichten van ons land. Nadenken, bijvoorbeeld!

 • no-profile-image

  Jophan

  Geachte melkveehouder,
  Ik ben een burger in Horst , dat is juist, maar ik ben ook een agrarier die liever heeft dat bij ons de akker een weekje blank staat, of niet bewerkbaar is.
  Dat is beter dan agrariers laten verzuipen bij de maas!
  Over zo'n situatie hebben we 't nu in Limburg!
  Zo een collega zoals jij wil ik dus niet zijn!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Geachte Jophan, als je het watersysteem in Limburg goed kent, dan weet je dat de overstroming van de maas andere oorzaken (zoals de forse aanvoer vanuit het buitenland) heeft dan hetgeen jij suggereert. En inderdaad, wij verschillen blijkbaar te veel als het om (opr)echte belangenbehartiging gaat.
  En Herkauwer, om het water zo vlug mogelijk naar de maas af te voeren zijn destijds ook die kaarsrechte goten gemaakt. Dat de hele zaak vastloopt door versteniging en verstedelijking kun je ieder klein kind uitleggen. Er sijpel nu eenmaal geen water door beton(pannen) of asfalt. Dáár zit het probleem. Kom me dan niet aan over problemen door kaarsrechte beken of klimaatverandering. Er zijn gewoonweg veel te weinig infiltratie(mogelijkheden) als gevolgen van de bouwwoede

 • no-profile-image

  herkauwer

  Twintig zetels verloor het CDA in juni en met kuipen en k(r)onkelen kwamen ze toch weer op het pluche. En nu willen ze iets waaraan ze zélf a raison van honderden miljoenen euro's medeschuldig waren (het abnormaliseren van destijds a raison van honderden miljoenen guldens genormaliseerde beken) weer ongedaan gaan maken. Heren Atsma en Koopmans, het zijn juist al die kaarsrechte goten waardoor onze grote rivieren steeds sneller veel te grote hoeveelheden hoog water te verwerken krijgen. Dat kan iedere waterstaatkundige ingenieur je vertellen! En dat snapt zelfs nog een kleuter!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ger Koopmans en Atsma hebben helemaal gelijk in hun stelling. Wel is het zo dat er nog weinig onderzocht hoeft te worden. Het vasthouden van water door meandering en door (natuurorganisatie's geliefkoosde) specifiek ecologisch onderhouden (lees; geen onderhoud) staat in ieder beleidsstuk zo geschreven. Aldus Jophan, is gedeputeerde Ger Driesen niet toevalllig jouw dorpsgenoot en voorstander van dit natuurbeleid wat tot overlast leidt? Begrijpelijk dat je wilt scoren door Koopmans en Atsma af te branden ten faveure van Ger Driesen nu deze dreigt afgeserveerd te worden, maar ze hebben gewoon gelijk. Jouw opmerking dat de beek nét niet overliep, en vooral de gestuurde (met stuwen begrijp ik hieruit) beken overlast veroorzaken, klinkt me o zo bekend in de oren.............. Sorry hoor, maar jouw opmerkingen zijn regelrechte flauwekulreacties

 • no-profile-image

  Jophan

  Deze opmerking is een flauwekulreactie van Ger Koopmans en ook van de heer Knops! Iedereen in Limburg kan en kon zien dat de stuwwen in de kromme en ook in de rechte beeken verder dicht gaan. Dat is om te zorgen dat de maas een gestuurde aanvoer krijgt van het regenwater.
  De beek bij ons, een kaarsrechte, liep ook bijna over. Maar bijna is niet helemaal!
  Waar de beken wel overliepen is het een gestuurde overloop!
  Natuurlijk kan het nooit 100% goed gaan. Maar in Limburg hebben we het nu goed onder controle.
  Ik hoop dat bovengenoemde heren zich bezig gaan houden met zaken die echt belangrijk zijn!

 • no-profile-image

  rein de vos

  Vossen houden het liever droog. Herkauwer, wil je met je .... de stuw ff goed bedienen. Jij kunt dat.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Rien, ik ben nog lang niet toe aan mijn memoires, maar wil met plezier die van jagertje uitgeven. Roestigespijkergegraveerd op oud-Achterhoeks opgeschept bordkarton! En laat mij de stuw in de Voordeldonkse Broekloop maar bedienen. Dan staat straks de hele Peelstreek blank. Van Het Hemeltje tot Het Kruis!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.