Home

Achtergrond

'Alle hens aan dek voor waterveiligheid'

Waterveiligheid is een van de topprioriteiten van het nieuwe kabinet.

"Daar doen we geen concessies aan.'' Dat zei staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag tijdens het Eerste Nationale Deltacongres in Scheveningen. Prins Willem-Alexander opende de bijeenkomst.

Om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op peil te houden, is een tijd geleden het zogeheten Deltaprogramma van start gegaan. Doel is onder meer om overstromingen zoals bij de Watersnoodramp van februari 1953 te voorkomen.

Zo moeten er onder meer plannen komen voor noodzakelijke dijkverhogingen, over het peil van het IJsselmeer en de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven. Het Deltaprogramma is nodig omdat Nederland door klimaatveranderingen kwetsbaar is voor overstromingen door onder meer stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, bodemdaling en nattere perioden. Het programma is een samenhangend geheel. Alles heeft invloed op elkaar: landbouw, recreatie, wonen en natuur.

Het Deltaprogramma heeft de komende jaren behalve aandacht voor veilige dijken ook voor onder meer het IJsselmeergebied (voldoende zoet water en waterpeil), veilige kust, Waddengebied en overstromingsrisico's in nieuwe stadswijken die voor een deel buitendijks liggen.

Via het Deltafonds komt vanaf 2020 elk jaar 1 miljard euro beschikbaar. In de jaren daarvoor komt er geld uit de reguliere begroting. Volgend jaar hoopt Atsma meer duidelijkheid te hebben over de investeringen. Atsma wil op een slimme manier samenwerken met bedrijfsleven en wetenschappers. "Alle hens is nu aan dek, maar het kan niet alleen van de overheid komen." Hij wil dat rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten intensief gaan samenwerken voor een doelmatig waterbeheer. "We mogen de veiligheid van onze dichtbevolkte delta niet in gevaar brengen."

Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW, zei dat het bedrijfsleven graag wil samenwerken. In de 'waterbusiness' gaan wereldwijd honderden miljarden om. Een flink deel van die omzet komt van Nederlandse bedrijven. Volgens Wientjes is het een belangrijk exportproduct en biedt het volop kansen. "We hebben veel kennis in huis."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.