Home

Achtergrond

Akkerbouw werkt aan certificering biobrandstof

De Nederlandse akkerbouwsector werkt aan een certificeringsysteem voor de productie van biobrandstoffen.

Hierdoor kan in de toekomst meer graan en koolzaad worden verwerkt tot biobrandstof.

De EU kent de Renewable Energy Directive (RED), een richtlijn die eisen stelt aan de duurzaamheid van biobrandstoffen. Een certificaat moet aantonen dat de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen duurzaam zijn geproduceerd en verwerkt. Volgens de Europese boerenorganisatie CopaCogena hebben alleen Duitsland en Oostenrijk de RED-richtlijn omgezet in nationale wetgeving.

In Nederland wordt daar aan gewerkt door het Productschap Akkerbouw en het bedrijfsleven, vertelde Aart den Bakker, manager Plantaardige Afzet bij coöperatie Agrifirm Plant, maandagavond op een graanbijeenkomst in Zuidlaren. "Het is de bedoeling dat de RED-certificering wordt ondergebracht in het voedselveiligheidscertificaat van de akkerbouw. Zo vergt het weinig extra administratie voor de telers en de verwerkers."

De voordelen van zo’n certificering kunnen groot zijn, verwacht Den Bakker. "In seizoen 2007/2008 werd 12,9 procent van alle graan in de wereld verwerkt tot bioethanol. Dit seizoen 2010/2011 stijgt dat aandeel naar 15,9 procent. Nu moet in de EU 3,25 procent van alle fossiele brandstof die voor het transport wordt gebruikt, bestaan uit hernieuwbare brandstoffen. In 2020 ligt die bijmengverplichting op 10 procent. De productie van bioethanol draagt nadrukkelijk bij aan de stijging van het graanverbruik. Dat ondersteunt de graanprijs."

Doordat de Nederlandse akkerbouw nog geen certificering kent voor de RED-richtlijn, mist de graansector een potentieel grote afzetmarkt. Den Bakker: "In Rotterdam nam de Spaanse producent Abengoa dit jaar een fabriek in gebruik waar jaarlijks 480 miljoen bioethanol kan worden geproduceerd. Daar is 1,2 miljoen ton tarwe en mais voor nodig. Die haalt Abengoa vooral uit Duitsland, dat de RED-richtlijn al heeft omgezet in nationale wetgeving."

Of registreer je om te kunnen reageren.