Home

Achtergrond

Werkbaar GLB

Het wordt nog een hele heksentoer: hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verder te hervormen, en tegelijk rekening te houden met de verschillen tussen 27 lidstaten en met de gevestigde belangen c.q. huidige toeslagrechten?

Eerder deze week lichtte EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos al een tipje van de sluier op en kondigde een herziening van beide pijlers van het GLB (toeslagen en plattelandsbeleid) aan. Gisteren lekten via persbureau AgraEurope verdere voorstellen uit. Duidelijk is dat Ciolos alle nieuwe doelen in het beleid wil vervatten: én een uniformer beleid, met voldoende ruimte voor maatwerk in de lidstaten, én verduurzaming. Daartoe moet er een regionale hectarepremie komen, die per regio kan variëren. Daarbovenop komen extra toeslagen voor boeren die ’maatschappelijke diensten’ leveren of die moeten werken onder lastige natuurlijke omstandigheden.

Dat lijkt een goed werkbaar systeem, maar alles staat of valt bij de bedragen die uiteindelijk worden uitgekeerd. En over de hoogte van het totale landbouwbudget, noch over de hoogte van de toeslagen en de bandbreedtes waarbinnen afwijkingen zich mogen bewegen, doet Ciolos uitspraken. Zo lang duidelijkheid daarover ontbreekt, is het lastig discussiëren. Maar de richting die hij wil inslaan is goed.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.