Home

Achtergrond 306 x bekeken 1 reactie

Waar is de energiecoöperatie?

FrieslandCampina en Essent zijn gaan samenwerken. Het ziet er wat mager uit.

Het is een goede ontwikkeling dat de zuivelsector werkt aan een energieneutrale zuivelketen. Daarbij werken boeren en melkfabrieken eraan om net zoveel groene stroom uit wind, zon en mest op te wekken als ze verbruiken.

Het is goed dat de sector erop inzet om die groene energie zelf en door de boeren te laten opwekken in plaats van die op de vrije energiemarkt in te kopen. Zo heb je als sector een goed verhaal te vertellen. De koppeling van groene energie aan witte melk helpt het zuivelimago zo onbezoedeld mogelijk te houden. Het is nodig om daaraan te werken. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de rundveehouderijsector wordt aangerekend dat die flink broeikasgassen produceert, het blijkt ook uit de recente wake-up call van Wakker Dier. Die stichting vindt het goede imago van de melkveehouderij misplaatst, althans, het dreigt qua dierenwelzijn af te glijden.

In zo’n situatie is ieder goed nieuws welkom, dus ook het verhaal van de groene energie. De zuivelsector heeft in de vorm van melkpakken dagelijks miljoenen reclamezuiltjes op de Nederlandse ontbijttafels staan om dat goede nieuws uit te venten. Dat levert licence to produce.
Maar dan de aanpak. Die is vanuit de coöperatieve zuivel te schraal. Het is tijd voor een boerenenergiecoöperatie. Mini-energieproducenten zoals boeren zijn, moeten een partij kunnen zijn in de onderhandeling met de energiebedrijven, die juist mega zijn.

Een jaar geleden kondigde FrieslandCampina aan een intermediaire rol op zich te nemen. Het was daarom logisch geweest als FrieslandCampina nu zou komen met een eigen energiecoöperatie. Maar dat viel tegen.

Begin deze maand kwam de coöperatie alleen maar met het nieuws dat ze boeren met energieplannen zal gaan doorsturen naar Essent en dat Essent vervolgens met die boeren in gesprek zal gaan.
Voor wie in de coöperatie gelooft, is dit een te mager vervolg op het energie-initiatief van een jaar geleden.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ed Jansen

    Leo Tolhuijsen gaat in zijn artikel Waar is de energiecoöperatie? (www.boerderij.nl, d.d. 19-10-2010) in op de samenwerking tussen FrieslandCampina en Essent. Tolhuijsen betoogt hierin dat het een goede zaak is dat de agrarische sector erop inzet zelf groene energie op te wekken. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het tijd is voor een boerenenergiecoöperatie, die een partij zou kunnen zijn in de onderhandelingen met de grote energiebedrijven.

    Ik wijs Leo Tolhuijsen en de lezers erop dat zo'n boerenenergiecoöperatie al bijna 10 jaar bestaat in de vorm van de Coöperatie Windunie. Met 250 windturbine-eigenaren door heel Nederland wordt groene stroom opgewekt wat resulteert in een gezamenlijke jaarlijkse elektriciteitsproductie van 850 GWh. En dat maakt de Windunie een belangrijke speler op de energiemarkt. Bovendien is, anders dan bij de grote energiemaatschappijen, de relatie met de agrarische sector overduidelijk; de Windunie is de agrarische sector. En daarmee niet alleen een eerlijke zakelijke partner, maar ook een betrouwbare belangenbehartiger. Kijk op www.windunie.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.