Home

Achtergrond 212 x bekeken 1 reactie

'Voorstel transgeen Dalli stap in goede richting'

Een goede eerste stap, maar nog wel onvoldoende.

Zo betitelt de koepel van Nederlandse veevoerbedrijven Nevedi het voorstel van Europees commissaris John Dalli om voor veevoergrondstoffen een tolerantie van 0,1 procent toe te staan voor transgene restanten.

Net als diverse andere partijen, zoals meelfabrikanten, de levensmiddelenindustrie en de vleessector, noemt de Nevedi de zogenoemde 'technische oplossing’ waarvoor Dalli heeft gekozen toch nog altijd onvoldoende.

Het bedrijfsleven wil voor zowel diervoergrondstoffen als voor grondstoffen voor menselijke consumptie een zodanige tolerantie dat feitelijk maar weinig partijen soja, mais en andere grondstoffen hoeven worden teruggestuurd. Het liefst wil het bedrijfsleven dat de EU gewoon besluit tot toelating van alle elders erkende transgene gewassen.

Het voorstel dat Dalli nu doet, en dat nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad van ministers, is volgens een notitie van het Productschap Pluimveevlees en Eieren om meerdere redenen ontoereikend. Zo is het volgens die notitie soms nagenoeg onmogelijk om te onderscheiden naar import voor diervoer en import voor menselijke voeding. In het geval van sojaolie en sojaschroot lopen de stromen sowieso al door elkaar.

De mening van de zuivelsector over de kwestie is onduidelijk. Noch de Nederlandse Zuivelorganisatie noch het Productschap Zuivel hebben zich over de zaak uitgelaten. Het standpunt van de zuivelindustrie lijkt echter deels te worden verwoord door de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, die voor verdere versoepeling is.

De oplossing die commissaris Dalli nu voorstel is volgens Nevedi toch een belangrijke stap voor de diervoersector. Dankzij de 0,1 procent tolerantie kan rekening worden gehouden met meetafwijkingen en resten van oude lading in schepen, zo menen technisch deskundigen. Dit betekent dat een schip met grondstoffen uit de Verenigde Staten of Brazilië niet meer om minieme redenen hoeft worden teruggestuurd.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Dit is de weg naar het vrijgeven van gen tech voeder en voedsel productie. Omdat er door onverantwoord producren van gn tech gewassen de weg terug naar >nul< tolerantie onmogelijk is moeten we eerst >maar< 0,1 % toestaan en daarna >meer en meer<. Zie tolerantie verhoging glyfosaat resedu in consumptie goederen van 5 mg/gk naar 20 mg/kg. Net nu er meer en meer onderzoeken aantonen welk gevaar er schuilt in deze residuen voor mens en dier. Conclusie kan alleen maar zijn "Alles ter ondersteuning van de wereld handel, ookal gaat het ten koste van de gezondheid en verhoogd het op termijn de ziekte kosten verzekering".

Of registreer je om te kunnen reageren.