Home

Achtergrond

Vier vragen over biodiversiteit

Deelnemers aan een VN-top in Japan buigen zich vanaf maandag twee weken over het verlies aan biodiversiteit in de wereld. Vier vragen over biodiversiteit aan Caryn 't Hart van de Nederlandse Coalitie Biodiversiteit.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is kort gezegd de soortenrijkdom op aarde. Doordat er verschillende soorten zijn, blijft onze leefwereld intact. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat het niet goed is als er alleen nog maar meeuwen zouden zijn en de andere vogels zijn verdwenen. De biodiversiteit is een graadmeter voor hoe het er met de wereld voorstaat.

Hoe gaat het in Nederland met de biodiversiteit?
Nu merken we er in de dorpen en steden nog niet zoveel van, maar dat staat wel te gebeuren. Roofvogels trekken steeds vaker weg uit de stad. Bepaalde trekvogels zien we nu ook al niet meer terug in Nederland. En denk eens aan de wolf, die in Nederland niet meer voorkomt. Of aan de paling, die steeds zeldzamer wordt. Het probleem wordt vaak pas duidelijk als soorten verdwenen zijn, maar dan ben je te laat. Vandaar dat we nu de noodklok luiden.

En wereldwijd?
Nog niet eerder zijn zo snel zoveel soorten verdwenen. Ook staan heel veel soorten planten en dieren op het punt van uitsterven. In China is het bijvoorbeeld al zo ver dat bloemen en planten handmatig bestoven moeten worden, omdat er niet genoeg insecten zijn om dat werk te doen. Dergelijke dingen staan hier ook te gebeuren als we niet ingrijpen. Goederen kunnen daardoor schaars worden: straks betalen we 10 euro voor een appel of wordt de vis duur omdat de oceanen bijna zijn leeggevist. Eigenlijk komt het erop neer dat we onze planeet opmaken.

Wat moet er gebeuren om het tij te keren?
Op de top moeten internationale afspraken gemaakt worden, zodat iedereen wat tegen het verlies van biodiversiteit gaat doen. De landen moeten gaan samenwerken, juist omdat het een grensoverschrijdend probleem is. Dieren en planten stoppen tenslotte niet voor grenzen. Ook moeten de activiteiten van landen controleerbaar zijn, zodat we voorkomen dat de doelen niet worden gehaald, zoals eerder wel gebeurde.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.