Home

Achtergrond 3 reacties

Veel vragen over ILG

Staatssecretaris Bleker heeft voor flink wat beroering gezorgd bij de provinciebesturen.

In een brief stelt hij dat kosten voor de verwerving van gronden voor robuuste verbindingszones niet langer door het rijk worden vergoed. Daarmee zet Bleker een eerste stap met de uitvoering van de bepalingen in het regeerakkoord over natuur. Ook doet hij zijn belofte gestand zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan boeren die op de schopstoel zitten. Maar de staatssecretaris gaat verder.
Want tegelijkertijd stelt hij ook dat hij andere uitgaven uit het ILG - met uitzondering van die voor het beheer van de reeds aangekochte en ingerichte natuurgebieden - mogelijk niet zal terugbetalen. En daarmee komt het provinciale beleid voor het landelijk gebied grotendeels op slot te staan.

Niet zonder reden dus zegt de Groningse gedeputeerde Douwe Hollenga zeer bezorgd te zijn. Hij durft het risico van investeringen in bijvoorbeeld de bevordering van de waterkwaliteit en stimulering van recreatie en toerisme niet langer aan. Het is daarom van belang dat Bleker op korte termijn om tafel gaat met de provincies en helderheid schept. De eerste stap heeft hij nu gezet, maar dat is nog lang niet voldoende.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Henk Mol

  Dit is het No Nonsens beleid van Henk Bleker. Geen woorden , maar daden.

 • no-profile-image

  Henk Spruijt

  .......... robuuste verbindingszones niet langer door het rijk worden vergoed.Ik ben het geheel met dhr. Bleker eens,hoe is het mogelijk dat wij in een tijd van ernstige recessie geen keuze durven maken.Zijn wij bereid verbindingszones tussen oudere en minder valide op een tweede plaats te stellen en de overproductie van zwijnen op de Veluwe te exporteren naar de rest van Nederland.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat een slap argument om de waterkwaliteit aan te dragen. Provincies willen met het verhogen van de waterpeilen de vervuiling in watergangen (door stedelijk afvalwater) verdunnen, en hiermee zogenaamd de waterkwaliteit verbeteren. Jammer voor de Provincies, maar dit is ten strengste verboden. De Europese richtlijn water schrijft uitdrukkelijk voor dat waterkwaliteit vóór waterkwantiteit gaat, m.a.w. peilverhoging voor natuurontwikkeling mag gewoonweg niet zomaar. Bleker kan hiermee gemakkelijk het commentaar van Douwe Hollenga pareren, en hij aldus stap 2 kan zetten. We helpen hem als landbouw wel wel hiermee door de hiaten in het verhaal van derden te ontrafelen :-).

Of registreer je om te kunnen reageren.