Home

Achtergrond

Van Wijmen: natuurbeleid laakbaar

Oud-Tweede Kamerlid Peter van Wijmen (CDA) noemt het natuurbeleid van de nieuwe regering laakbaar.

Van Wijmen zei dat vandaag op een bijeenkomst in Wageningen over agrarisch natuurbeheer, waar hij sprak als voorzitter van de stichting Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Van Wijmen zegt dat het vervallen van de aanleg van nieuwe robuuste verbindingszones niet getuigt van rentmeesterschap. Toch ziet hij in het nieuwe regeringsbeleid ook kansen voor het agrarisch natuurbeheer. Volgens hem is het van belang dat het natuurbeleid gericht wordt op fijnmazige elementen, die worden afgestemd op de aanwezigheid van grotere natuurgebieden of reservaten. Hiij bepleit boeren een adequate en bestendige vergoeding te geven. "Dat we nog zoveel natuur hebben ligt aan de diversiteit van de landbouw en het beheer van de landgoederen in het verleden."

Directeur Kees Slingerland van het departement omgevingswetenschappen van Wageningen UR bekritiseerde op het symposium ook het beleid van het nieuwe kabinet. Maar hij voegde er aan toe, dat de koers van het kabinet een afspiegeling is van wat de maatschappij wil. "Dat is voor de sector natuur niet positief. En eerlijk gezegd is geld dan nog het minste probleem. Kennelijk schuiven we het onderwerp natuur gemakkelijk terzijde als de economie en de welvaart onder druk komen. Onze samenleving gaat de discussie anders voeren en dat is een verarming."

Of registreer je om te kunnen reageren.