Home

Achtergrond 331 x bekeken 3 reacties

Toeslagen

Volgens berichten in het Agrarisch Dagblad gaat EU-landbouwcommissaris Ciolos voorstellen om de bedrijfstoeslagen in de vorm te gieten van 'regionale hectaretoeslagen'.

Bij zo’n systeem, dat in Engeland al wordt toegepast, is de basistoeslag voor elke hectare landbouwgrond binnen een regio hetzelfde. Tussen de regio’s, en dus ook tussen landen, kunnen de toeslagen verschillen. Extra premies zouden kunnen worden gegeven in gebieden die vanwege natuurlijke of bestuurlijke beperkingen (berggebieden, nationale landschappen) minder geschikt zijn voor de landbouw, alsmede voor bovennormale prestaties op het gebied van milieu en landschap, en misschien welzijn van dieren.

Dergelijke voorstellen gaan wat mij betreft in de goede richting. Weliswaar ben ik van mening dat boeren een fatsoenlijke prijs voor hun producten moeten krijgen en dat toeslagen slechts aanvullend moeten zijn, maar in de EU is nu eenmaal een andere weg ingeslagen. En aan toeslagen op historische basis is geen lang leven beschoren.

Geregionaliseerde toeslagen sluiten aan bij de bijzondere rol van de factor grond in de landbouw. Grond is enerzijds een relatief dure productiefactor, maar anderzijds krijgt de bijdrage van de landbouw aan maatschappelijke waarden – zoals het open houden van de ruimte – vooral gestalte via het beheer van de grond.

Een regionaal gedifferentieerde basistoeslag met de mogelijkheid van extra premies lijkt mij heel wat robuuster en eenvoudiger dan de voorstellen die in Nederland de ronde doen, namelijk om de betalingen helemaal te koppelen aan maatschappelijke diensten. Daarvoor zijn ingewikkelde beloonsystemen nodig, die veel administratie vergen. Ik betwijfel of je op die manier ooit in 27 EU-landen op een enigszins controleerbare en verantwoorde manier miljarden euro’s kunt verdelen.

Bovendien is het grondbeheer door de landbouw, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, als zodanig maatschappelijk waardevol, ook als er geen bijzondere prestaties worden geleverd. Daarvoor is een beloning op haar plaats.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  exact

  Die watersnip is een rare vogel en blijkbaar het Noorden kwijt.

 • no-profile-image

  watersnip

  Beste heer van Bruchem,

  Hoe durft u, met droge ogen, in uw laatste alinea te beweren, dat het huidige agrarische grondgebruik een maatschappelijk doel dient en daarom een beloning verdient.
  I k hoop toch dat u op de hoogte bent van de sterke achteruitgang van allerlei vogelsoorten in het agrarisch gebied. Weidevogels staan sterk onder druk en bepaalde soorten zijn zeldzaam geworden, watersnip kemphaan tureluur en zelfs grutto!
  Akkervogels vallen minder op maar hebben de zwaarste klap gekregen. Waar hoor je nog een veldleeuwerik of een geelgors, en waar is het korhoen en de patrijs?
  Roofvogels hebben in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een grote klap gehad door bestrijdingsmiddelen. Nu na een halve eeuw de stand weer op peil is worden ze bestreden door, met name boeren, die hun subsidie veilig willen stellen voor een grutto nest.
  Mijn conclusie is dus ook een heel andere. Toeslag inleveren voor gangbaar en extra toeslag voor aantoobaar ander gebruik.a

 • no-profile-image

  gewone boer die durft te ontvangen wat op

  de gemeenschap betaalt voor het onderhoud en in standhouden van een erkend voedbalveld een bepaald bedrag per Ha per jaar.
  de jaarlijkse kosten van een Ha wei/akkerland zijn tot op den dag van vandaag voor de betreffende agrarier.
  Als de uitgangspunten het zelfde worden(n.l de maatschappij verplegen)dan horen daar ook de kosten verleggingen bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.