Home

Achtergrond 1 reactie

Terecht stevige aanpak

De stevige aanpak die de zuivelsector voorstelt voor de salmonella-besmetting op melkveebedrijven is terecht.

De zuivelsector en melkveehouderij zien hun goede imago op diverse fronten bedreigd. Daarom is het belangrijk alert te reageren en problemen uit de weg te ruimen voordat ze bij de consument in het vizier komen.

Voorkomen moet worden dat kopers van zuivel hetzelfde gevoel krijgen als wanneer ze een pakje kipfilet in handen krijgen. Nu is dat risico bij zuivel ook veel minder groot dan bij vlees, omdat vrijwel alle melk wordt gepasteuriseerd. Maar via boederijzuivel of contact met besmette dieren, zouden mensen toch besmet kunnen worden.

Dat volgens de Gezondheidsdienst zo’n 20 procent van alle bedrijven besmette dieren heeft rondlopen en dat jaarlijks een kleine 200 bedrijven te maken krijgt met een klinische uitbraak, zegt genoeg over de risico’s van deze zoönose. Maar al is het imago van sector en product het voornaamste, van salmonella kan ook de veestapel zelf goed ziek worden, met alle negatieve gevolgen voor het bedrijf van dien.

Bestrijding van de besmetting is ook simpelweg een zaak van keiharde euro’s op het bedrijf. Verwerpingen en productiedalingen kunnen immers duizenden euro’s aan inkomsten schelen. Daarom is een rigoureuze aanpak zonder meer gerechtvaardigd.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Helemaal mee eens, beloon de vrije bedrijven met extra melkgeld. Je zult je verbazen hoe snel we vrij zijn van salmonella

Of registreer je om te kunnen reageren.